Texten "Tyskland inför valet" framför en bild på tyska Bundestag

Har Annalena Baerbock chans att bli Tysklands nästa förbundskansler?

2021-04-28

Sedan några dagar tillbaka står det klart att Annalena Baerbock är De Grönas förbundskanslerkandidat. I detta sammanhang får vi frågan: har hon en realistisk chans att bli Tysklands nästa förbundskansler? Chansen finns.

Låt oss först titta på hennes två direkta konkurrenter. NRW:s ministerpresident Armin Laschet har visserligen vunnit den interna dragkampen inom unionspartierna – uppbackad av CDU-partitoppen – men utan nämnvärda applåder från annat håll. Baerbocks kandidatur däremot har på relativ bred front tagits emot med uppmuntrande kommentarer och positiv nyfikenhet. En del enkäter visar till och med att Baerbocks planerade nydaning med fokus på konkreta miljöinvesteringar och -förbättringar samt digitalisering fått en hel del uppbackning av näringslivsföreträdare. Särskilt stort stöd får Baerbock av innovativa företag och startups.

Som en förklaring till den senare utvecklingen framstår troligen också rent kommersiella intressen. Det är helt uppenbart att alltfler tyska företag ser miljöhänsyn, miljötekniska förbättringar och miljöbefrämjande innovationer som avgörande parametrar för den egna produktutvecklingen. Jag kan mycket väl tänka mig att ett stigande antal företag i detta sammanhang föredrar en driftig och energisk Annalena Baerbock framför en av allt döma mindre skyndsam miljöförbättrare Armin Laschet.

Kanske kommer till och med president Bidens helt nya, enormt omfattande miljöplaner att förse Annalena Baerbocks planerade miljöpolitik med viss medvind. Både i Tyskland och hela världen knyts stora förhoppningar till USA:s nyorientering. Tänk om också Kina konkret skulle haka på!

Den tredje förbundskanslerkandidaten – socialdemokraten Olaf Scholz – har nog inte tillräckligt stark uppgångspotential för att fram till september utvecklas till Tysklands kommande förbundskansler. SPD:s identitetskris sitter djupt – något som Scholz med sin ekonomiska kompetens inte kan ändra på.

Givetvis innehåller ovan beskrivna trender och scenarier en del osäkerhet – men de kan likväl fungera som förklaringsfaktorer för att Annalena Baerbock har mer än en teoretisk chans att bli Tysklands nästa förbundskansler.

Till sist avgör valresultatet

Ovan försökte jag beskriva att Annalena Baerbock har en realistisk chans att bli Tysklands nästa förbundskansler. Om så blir fallet måste hon dock åstadkomma en regeringsduglig koalition. Dagens opinionsmätningar kan självfallet inte ge tydliga indikationer. Väljarsympatier är rörliga. En framtida förbundskansler Annalena Baerbock behöver följande valresultat:

¤  De Gröna blir störst och uppnår majoritet gemensamt med CDU/CSU;

¤  valresultatet tillåter en ”trafikljuskoalition” grönt - rött (SPD) - orange (FDP); 

¤  grönt - rött (SPD) - rött (Die Linke) klarar mot förmodan egen majoritet.

Facit: Det vore ingen stor överraskning om Annalena Baerbock blir nästa förbundskansler. Om inte kommer hennes politiska inflytande likväl att tillta. Grön politik har fått starkt fotfäste i Tyskland!

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren