Bild på tyska regeringsbyggnaden Bundestag

Foto: Tom Radetzki / Unsplash

Försämrad stämning i den tyska trafikljuskoalitionen

2022-09-08

Konflikterna tornar upp sig i den tyska politiken. En orolig omvärld och olika syn på färdriktningen inom en rad ödesfrågor leder till gnissel i maskineriet och skulle på sikt kunna orsaka en regeringskris, skriver Hubert Fromlet.

Tyskland regering – bestående av socialdemokrater, miljöpartiet De gröna och liberala FDP – har nu regerat på riksnivå i ganska exakt nio månader. I början av mandatperioden kunde mycket harmoni och handlingsvilja iakttas. Idag är det inte lika gott ställt gällande harmonin. En del gräl har uppstått, framför allt på senare tid. Det bådar inte gott för den ekonomiska politiken, såvida inte bättre samförstånd åter kan uppnås.

Grönt och liberalt står längst från varandra

För närvarande finns de största måldiskrepanserna mellan de främst miljöstyrda Gröna och de tydligt näringslivsnära liberalerna i FDP. Socialdemokraterna verkar inom regeringskoalitionen mestadels stå i mitten och på så vis kunna undvika alltför utmanande konfliktsituationer med sina mindre koalitionspartner.

Omstridda områden och frågor som pressade trafikljuskoalitionen under sommaren gällde/gäller bland annat:

  • användningen av kärnkraft som energireserv eller energikälla även längre fram
  • den framtida covid-19-strategin
  • införandet av en övervinstskatt
  • återgången till den så kallade offentliga skuldbromsen
  • den utrikespolitiska tuffheten gentemot Ryssland.

I höst och vinter tillkommer sannolikt fortsatta diskussioner om ytterligare kompensationsbetalningar till hushållen för påfrestande energi- och livsmedelskostnader, med nya dispytrisker. Även andra konfliktytor kan dyka upp – konfliktytor som ingen kan räkna upp eller precisera i skrivande stund.

Skärpning behövs

"Nuvarande spänningar inom den tyska trafikljuskoalitionen tjänar varken den generella politiken eller ekonomin."

Nuvarande spänningar inom den tyska trafikljuskoalitionen tjänar varken den generella politiken eller ekonomin. Alltför mycket fokus på kortsiktiga koalitionskonflikter skadar den mer långsiktiga ekonomiska politiken, som förvisso också bör få en hel del uppmärksamhet med tanke på dagens något blygsamma potentiella BNP-tillväxt kring 1 procent. Det verkar logiskt att ett gott samarbete inom en trepartiregering leder till bättre ekonomiska resultat än ett mer konfliktfyllt.

Även Sverige bör snegla på ovannämnda tyska erfarenheter och undvika obalanserade koalitionsbildningar. Därmed inte sagt att det inom överskådlig tid nödvändigtvis behöver uppkomma en tysk regeringskris. En utmaning är dock att mindre koalitionspartier ofta tenderar att förlora röster i kommande val. I den citerade artikeln ovanför beskrivs ett fenomen som troligen präglar den aktuella tyska politiken.

Hur som helst, skärpning och bättre samarbetsvilja behövs i tysk politik – annars ökar risken för en regeringskris!

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren