Foto: Factory Berlin/Wista-Management GmbH/Flyeralarm

Digitaliseringen i Tyskland öppnar för nya affärsmodeller

2016-04-25

Digitaliseringen har kommit på bred front och förändrat vardagen för både företag och privatpersoner. Men den har även öppnat dörren för startups med helt nya affärsmodeller. I Tyskland är aktiviteten hög och flera stora företag har på senare tid ingått partnerskap med innovativa, snabbväxande företag för att kunna ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Digitalisering har på senaste tiden fått en plats högt upp på agendan hos beslutsfattare i hela världen. Inte minst för industriföretagen är digitalisering en förutsättning för att kunna ta steget in i den fjärde stora industriella revolutionen – Industrie 4.0 – med uppkopplade maskiner och självstyrande produktion.

Men vad som också skett är att digitaliseringen kullkastat gamla affärsmodeller och gett upphov till nya innovativa, snabbväxande bolag med banbrytande tjänster – allt ifrån musikplattformen Spotify till taxi- och samåkningstjänsten Uber.

– Digitaliseringen har öppnat upp för företag inom helt nya områden. Uppskattningsvis nio av tio entreprenörer bygger sin affärsmodell på digital teknik som är förenad med låga kostnader och stora möjligheter till internationell tillväxt, konstaterar Lisa Schreier, ansvarig för europeiska relationer på Bundesverband Deutsche Startups, en organisation med över 500 medlemmar, varav 400 startupföretag.

Bundesverband Deutsche Startups bildades för tre år sedan, främst som en lobbyorganisation, men har sedan dess breddat sin verksamhet med en rad aktiviteter som till exempel nätverksträffar och andra arrangemang för idéutbyten mellan stora och små företag.

Gott klimat för startupföretag

En gång om året sammanställer organisationen rapporten Deutscher Startup Monitor i samarbete med högskolan för ekonomi och juridik i Berlin (HWR Berlin) och KPMG i Tyskland för att kartlägga tillståndet hos de tyska startupbolagen. Den senaste rapporten, som bygger på intervjuer med över 1 000 företag i olika regioner, visar överlag på ett gott klimat för dessa nystartade företag i Tyskland.

– Den tyska startupmarknaden kännetecknas av en dynamisk utveckling som drivs på av digitaliseringen. En tydlig trend för 2015 är att bolag inom den så kallade delningsekonomin, som till exempel Uber, går fram på bred front, säger Lisa Schreier.

Av rapporten framgår att 89 procent av de tillfrågade entreprenörerna är nöjda med sin situation och hela 76 procent räknar med en förbättring närmaste halvåret. Cirka 75 procent planerar även för internationalisering av sin affärsmodell. Startupbolagen ska inte heller underskattas som en viktig arbetsgivare. Inom mindre än tre år efter starten har de gett upphov till i genomsnitt 17,6 nya arbetstillfällen, enligt rapporten. 

– Glädjande nog ökar också andelen kvinnliga företagare. Numera drivs 13 procent av bolagen av kvinnor, jämfört med 10,7 procent året innan, konstaterar Lisa Schreier.

Berlin är navet

I hela Tyskland märks en ökad aktivitet, även om Berlin fortfarande är navet på startupmarknaden. Det som lockar både inhemska och utländska entreprenörer, framförallt inom internetsektorn, till den tyska huvudstaden är de låga levnadskostnaderna, den internationella atmosfären och det kreativa klimatet.

Runt om i Berlin har det på senare tid skapats mötesplatser där entreprenörer har möjlighet att hyra kontorsplats och få del av en arbetsgemenskap till en relativt förmånlig kostnad. I mitten av 2014 öppnade Factory Berlin, ett nybyggt kontorskomplex på cirka 16 000 kvadratmeter som numera inrymmer ett 70-tal företag som till exempel Soundcloud, Twitter, Uber och Zendesk.

Grundare av Factory Berlin är "affärsängeln" Udo Schloemer med fastighetsbolaget S+P Partners Real Estate och investmentbolaget JMES Investment som medfinansiärer. I de nybyggda lokalerna kan företagarna antingen hyra ett permanent kontor eller en tillfällig arbetsplats.

– Tanken med Factory Berlin är att skapa en kreativ mötesplats för olika intressenter – allt från entreprenörer till investerare. Bara en sådan enkel sak som att man äter lunch tillsammans eller träffas för after work på fredagskvällen kan ge nya idéer. En viktig förutsättning för att lyckas med en startup är att man som entreprenör har en öppen attityd och är beredd att lyssna till andra, säger Leonard Jung, Brand Manager på Factory Berlin.

Forskning och företagande möts

I sydöstra delen av staden ligger Berlin Adlershof Science and Technology Park. Parken är den största i sitt slag i Tyskland och en av de ledande i Europa. Närmare 1 000 företag har sin hemvist här, varav 478 i Science and Technology Park, 135 i Media City och 372 i Commercial Business and Services. Den vetenskapliga kärnan i Science and Technology Park består av sex institutioner tillhörande Berlins Humboldtuniversitet samt tio fristående institutioner.

– Ett viktigt syfte med parken är att stimulera till nyföretagande. Många forskare och vetenskapsmän behöver en knuff i rätt riktning för att våga ta steget och starta eget, förklarar kommunikationschefen Peter Strunk.

I Berlin Adlershof Science and Technology Park finns flera ställen där de blivande entreprenörerna har chans att pröva sina vingar, bland annat Humboldt Innovation GmbH, vars uppgift är att fånga upp studenter med goda idéer som kan utvecklas till självständiga företag. Dessutom finns två inkubatorer där de blivande företagarna kan få hjälp med allt från affärsplaner till billiga lokaler.

– Våra entreprenörer skiljer sig från dem inom internetsektorn. Många har en forskarbakgrund och arbetar med komponenter för den högteknologiska industrin som till exempel laser- och medicinska instrument. De har heller inte samma strävan efter snabb tillväxt, utan ett mer långsiktigt perspektiv med målet att på sikt bli världsledande inom sitt område, säger Peter Strunk.

Energimarknaden intressant

Ett område som på senare år gett upphov till många nya affärsmöjligheter och startups är den tyska energimarknaden. År 2000 inleddes Tysklands energiomställning och 2010 presenterade den tyska regeringen ett nytt energiprogram, bland annat med målet att 50 procent av all elanvändning 2030 ska komma från förnybara energikällor. Efter katastrofen i japanska Fukushima våren 2011 enades den tyska koalitionsregeringen om att ta alla kärnkraftverk ur bruk senast år 2022.

En organisation som har en nyckelroll i energiomställningen – Energiewende – är Dena, Deutsche Energie-Agentur, som är samägt av den tyska regeringen och storföretag som KfW Group, Allianz, Deutsche Bank och DZ Bank. Dena, med huvudkontor i Berlin, har cirka 190 anställda som är specialiserade på framförallt energieffektivisering, förnybara energikällor och intelligenta energisystem.

– Vår uppgift är att vara en brygga mellan ekonomi och politik och fungera som en slags tankesmedja för energifrågor, förklarar vd Andreas Kuhlmann. 

Första fasen av den tyska energiomställningen är nu avklarad och betecknas av många experter som en stor framgång. I början av november förra året meddelade den tyska branschorganisationen för företag inom energi och vatten BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) att en tredjedel av all el som förbrukas i landet numera kommer från förnybara källor.

– Unga innovativa startupbolag som till exempel Next Kraftwerke, som integrerar över 2 500 förnybara energikällor med den europeiska spotmarknaden EPEX, har en avgörande betydelse. Utan dem hade energiomställningen inte blivit lika framgångsrik, betonar Andreas Kuhlmann.

München viktig “hotspot”

I hela Tyskland sjuder det av aktivitet på startupmarknaden, inte bara i Berlin, utan även i och kring städer som Karlsruhe, Köln, Hamburg och München. EU-kommissionens atlas över it-sektorn utsåg 2014 München till Europas viktigaste "hotspot" för informations- och kommunikationsteknik.

I september 2015 öppnades portalen Munich Startup som samlingspunkt för startups i Bayern. Portalen drivs av Münchner Gewerbehof- und Technologizentrum GmbH (MGH) tillsammans med bland andra den regionala handelskammaren IHK für München und Oberbayern.

– Målet med portalen är att stimulera till ökat samarbete mellan företagen, men även att marknadsföra vår roll som centrum för teknik, innovation och entreprenörskap för att på så sätt locka till oss snabbväxande företag från andra delar av Europa, säger Gabriele Böhmer, chef för Munich Startup.

Gabriele Böhmer ser den pågående digitaliseringen, inte minst inom industrin, som en stor utmaning för startups:

– Industrie 4.0 kan resultera i helt nya affärs- och samarbetsmodeller. Det finns enorma möjligheter för företag att utveckla innovativa produkter och tjänster. Uppmaningen till alla entreprenörer är därför att vara innovativa, samarbetsvilliga och ambitiösa.

Resurser för hela kedjan

I München har även UnternehmerTUM sitt säte, ett centrum för innovation och affärsutveckling som ägs av BMW-arvtagerskan Susanne Klatten med koppling till Münchens tekniska universitet (TUM). Huvuduppgiften för centret är att identifiera nya skalbara innovationer inom framförallt informations-, medicin- och miljöteknik och utveckla dem till framgångsrika startups.

– Våra resurser täcker hela kedjan – från en första idé till börsnotering – och omfattar bland annat ett acceleratorprogram, en inkubator samt en riskkapitalfond, berättar Helmut Schönenberger, vd för UnternehmerTUM.

Sedan starten 2002 har UnternehmerTUM gett stöd till över 500 startups. Uppskattningsvis 80 procent av dem bygger sina affärsmodeller på digitalisering. Ett område som håller på att växa i omfattning är så kallad additiv tillverkning (AT) som till exempel 3D-printing.

– Bland våra partner finns flera stora företag som BMW, Bosch och Siemens som nyttjar centret som plattform för samarbete med startups som representerar ny teknik, förklarar Helmut Schönenberger.

Storföretag jagar startups

Tilltagande digitalisering och globalisering har gjort att storföretagen överlag trappat upp jakten på snabbfotade och innovativa unga bolag.

– De stigande kraven på förnyelse och spetskompetens har bidragit till att de stora bolagen nu börjat titta utanför den egna organisationen och dra nytta av innovationskraften i de mindre bolagen, konstaterar Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef för Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Siemens är ett företag som redan för 15 år sedan insåg att resurserna ”in-house” inte alltid är tillräckliga och har därefter ökat sina aktiviteter inom området – antingen genom att grunda, investera i eller inleda samarbete med startupbolag. Under dessa år har företaget investerat sammanlagt 800 miljoner euro i mer än 180 företag.

Nyligen startade Siemens även Innovations AG, ett bolag i bolaget, i syfte att skapa utrymme för innovation och tillväxt i en startuporienterad miljö. Företaget har även till uppgift att fungera som rådgivare och "promoter" samt att erbjuda riskkapital till affärs- och projektidéer.

– Ingen kan idag undvara att samarbeta med startups. De är ett värdefullt komplement till vår egen verksamhet, säger Rudolf Freytag, vd för Siemens Innovative Ventures.

För att hitta rätt partner finns Siemens idag representerat i en rad "hotspots" utanför Tyskland som till exempel Silicon Valley och Shanghai.

– Det gäller att vara närvarande under lång tid för att kunna knyta de rätta kontakterna. Totalt tittar vi på omkring 1 000 företag varje år, varav ett 20-tal utmynnar i ett konkret samarbete, förklarar Rudolf Freytag.

Tvekar inte att inleda nya samarbeten

Även telekombolaget Deutsche Telekom har intensifierat sitt samarbete med startups via T-Labs, en avdelning för forskning och utveckling som drivs i samarbete med Tekniska universitetet (TU) i Berlin. Sedan starten för 11 år sedan har T-Labs inlett samarbete med ett 50-tal unga teknikbolag, varav hälften startats i egen regi. Nästan alla arbetar med att utveckla olika typer av digitala lösningar.

– Det primära är att utveckla digitala lösningar som förenklar för användarna. Om vi saknar den rätta kompetensen inom den egna organisationen tvekar vi inte att inleda samarbete med externa partner. Efter att innovationen är klar för kommersialisering slussas den sedan vidare till Deutsche Telekom för implementering, berättar Cem Ergün Müller, kommunikationschef på T-Labs.

Men trots att det alltså råder högtryck på den tyska startupmarknaden finns det ändå förutsättningar för ett ännu bättre klimat. I Deutscher Startup Monitor efterlyser entreprenörerna framförallt mindre administrativa pålagor. Det måste bli enklare att etablera bolag och anställa rätt människor.

– En hämmande faktor är också att toleransen för misslyckanden är lägre i Tyskland än i många andra länder. Om den mentaliteten förändrades skulle ännu fler våga ta steget och starta eget, säger Ninni Löwgren Tischer.

 

Fakta: Finansiering i Tyskland

Det vanliga sättet att finansiera en startup i Tyskland är genom internfinansiering med medel som tillskjuts av ägaren eller andra närstående, enligt rapporten Deutscher Startup Monitor. Men det finns också flera offentliga instanser som kan bistå med riskkapital och krediter till förmånliga villkor.

– Tyskland har en väl utvecklad struktur för stöd till startups, även om det förekommer skillnader mellan olika delstater. Tysk-Svenska Handelskammaren och de regionala handelskamrarna IHK i Tyskland kan därför fungera som en bra startpunkt för den som behöver vägledning, säger Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef för Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Den statliga tyska utvecklingsbanken KfW exempelvis kan ställa upp med finansiering av små och medelstora företag, inklusive startups. KfW har bland annat särskilt fokus på investeringar inom förnybar energi och energieffektivisering.

Även de banker och investmentbolag som ingår i Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB), som är en organisation utan vinstsyfte, kan ge kreditgarantier till såväl startups som små och medelstora företag. VDB är landsomfattande och ägs av handelskamrarna, branschorganisationer samt ett antal banker och försäkringsbolag.

Inom Fraunhofer, Europas största forskningsorganisation, finns sedan omkring tio år tillbaka Fraunhofer Venture som kan bistå med finansiellt stöd till entreprenörer med utvecklingsbara idéer inom teknologiöverföring. Över 150 företag har hittills fått stöd i ett startskede.