Fredrik Salegård är Nugg.ad:s Sverigechef.

Foto: Nugg.ad

Nugg.ad: Digitalt verktyg gör nätreklamen effektivare

I takt med att informationsmängden på nätet ökar krävs allt större precision för att reklamen ska nå fram och få genomslagskraft. Nugg.ad har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt för annonsörerna att styra sina kampanjer mot exakt rätt målgrupper för att på så sätt öka effekten. 

– Genom statistiska modeller, algoritmer och maskininlärning kan vi med en kombination av surfbeteende och enkäter mejsla fram målgruppsdata på besökarna, berättar Fredrik Salegård som är chef för den svenska delen av Nugg.ad.

Sedan Nugg.ad grundades i Berlin 2006 har företaget växt kraftigt och har i dag kontor i Paris, Milano, Warszawa, Oslo, Köpenhamn och sedan 1 januari 2015 även i Stockholm.

– De olika marknaderna har nått olika mognadsnivå i den digitala utvecklingen. Men helt klart är att de nordiska länderna håller sig långt fram i digitaliseringen, fastslår Fredrik Salegård.

I Sverige används Nugg.ad av bland andra Adwell inom Nyheter24-gruppen.

– Våra kunder är framförallt mediahus som använder vår plattform för att erbjuda sina annonsörer större träffsäkerhet i sin annonsering, säger Fredrik Salegård.

I samband med etableringen i Sverige inledde Nugg.ad ett samarbete med Tysk- Svenska Handelskammaren som numera svarar för löneadministrationen.

Nugg.ad GmbH