Sara Öhrvall Katja Mitchell

Sara Öhrvall och Katja Mitchell.

Sarah Öhrvall Katja Mitchell Tysk-Svenska Handelskammaren Deutsch-Schwedische Handelskammer

”AI och molnbaserade tjänster blir ett fascinerande äktenskap”

2021-05-26

I samband med Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte möttes Sara Öhrvall, Chief Transformation Officer på SEB och författare till boken Ditt framtida jag, och programledaren Katja Mitchell för ett framtidsblickande samtal om hur nya omvälvande tekniktrender förändrar arbetsmarknaden.

Det andra webbinariet i Tysk-Svenska Handelskammarens framtidsspanande jubileumsserie med anledning av 70-årsfirandet kretsade kring hur man på bästa sätt förenar avgörande frågor som digitalisering och hållbarhet. Den digitala revolutionen med det pågående teknikskiftet påverkar hela samhället. I kölvattnet uppstår en rad utmaningar men också enorma möjligheter.

Teknikförändringar och hållbarhet

– Vi pratar om fundamentala faktorer i företagens verksamheter som måste omdefinieras i takt med den nya digitala tekniken. Såväl produkter som tjänster omfattas och tillvägagångssättet måste ske med ett hållbarhetstänk. I vårt fall som bank gäller detta inte bara vårt eget arbete utan också rådgivningen till våra kunder, som ofta ligger i framkant gällande krav och förväntningar på hållbarhet, förklarade Sara Öhrvall.  

Finanssektorn är genom sin roll att fördela kapital en central aktör i hållbarhetsarbetet, eftersom företag måste ange hur de avser efterleva Parisavtalet för att få lån med gynnsamma villkor, eller lån överhuvudtaget. Därtill har privatpersoners intresse för hållbarhetsfonder ökat markant. Generellt presterar fonderna väldigt bra.

”Kundernas kommunikation med bankens chattbot har ökat explosionsartat under coronapandemin.”

Sara Öhrvall ser ytterligare en trend i faktumet att kundernas kommunikation med bankens chattbot har ökat explosionsartat under coronapandemin.

– Vi har en tillväxt på drygt 150 procent på bara ett år. Verktyget fungerar utmärkt för ärenden där kunderna inte behöver prata med någon eller inte har tid att stå i kö. Den tekniska utvecklingen går snabbt, framtidens botar kommer att vara oväntat sofistikerade och bli kundernas bästa tänkbara rådgivare!

Moderator Katja Mitchell tog den äldre generationen som exempel för att många personer fortfarande uppskattar en fysisk kontakt vid bankbesöket, någon att prata med, varpå Sara Öhrvall betonade att det egentligen inte finns någon motsättning.

– På vår bank har vi alltid en ”verklig” person med i loopen. Om det artificiella systemet kommer med ett förslag finns det alltid möjlighet att följa upp med någon från oss. Samtidigt kan vi konstatera att många är glada över tekniken som låter dem slippa ett besök på banken och allt pappersarbete det medför.

Artificiell intelligens och molnbaserade tjänster

Sara Öhrvall hänvisade till en undersökning som kom fram till att team som arbetar med den senaste tekniken presterar tio gånger snabbare och bättre än de som arbetar med äldre teknik.

– Digitaliseringen utvecklas snabbt och utbudet för företagen liksom användningsområdena växer ständigt. Molnbaserade tjänster blir allt viktigare eftersom de kan hantera stora mängder data. Kombinationen med artificiell intelligens blir ett fascinerande äktenskap där allt möjligt kan hända.

”Ögonblicket vi kan spåra och spara vår dna-data får vi prognoser om vår hälsa, som exempelvis risken att drabbas av en viss sjukdom.”

Molnbaserade tjänster och AI kommer även till användning inom andra områden, som exempelvis förebyggande hälsovård, vilket Sara Öhrvall tematiserar i sin bok Ditt framtida jag.

– Ögonblicket vi kan spåra och spara vår dna-data får vi prognoser om vår hälsa, som exempelvis risken att drabbas av en viss sjukdom. Det kan förvisso vara smärtsamt, men också viktigt, eftersom sjukdomar då kan förebyggas innan symptomen uppträder, vilket i sin tur innebär ett bättre liv.

Ett annat område som kommer att prägla framtidens arbetsmarknad är ansiktsigenkänning och hur tekniken via kroppens signaler kan avläsa vårt känslotillstånd.

– Dagens system är väldigt välutvecklade och kommer till användning exempelvis i anställningsintervjuer. Det finns all anledning att inta en kritisk hållning, men det är ett faktum att systemen är på plats och vi måste förhålla oss till det, särskilt i vår roll som arbetsgivare, sa Sara Öhrvall.

Mer om Sara Öhrvall och hennes bok Ditt framtida jag på förlagets hemsida.