Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland

Tysk-Svenska Handelskammaren förvaltar och administrerar Senator Emil Possehls stipendiefond sedan 2009. Fonden tillkom genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.

Vem kan få stipendiet?

Stipendierna kan ges dels till yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet från handel eller industri eller med teoretisk utbildning, dels till studerande inom relevanta områden.

Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel. Fonden kan däremot inte vara behjälplig med fondmedel i samband med utbytesår eller -termin i Tyskland. Studiebeloppets storlek prövas i varje enskilt fall. Ersättning medges endast för resekostnader och uppehälle, såsom för billigaste flygalternativ, kost och logi.

Hur söker man stipendiet?

Ansökan om stipendium ska innehålla en utförlig beskrivning av det område som skall studeras i Tyskland, kopior på korrespondens, förslag på företag m.m. som ska besökas, rekommendationsbrev från arbetsgivare/närmaste chef/handledare, kortfattad cv samt övriga handlingar som önskas åberopas. Vänligen använd följande mall för din ansökan.

Ansökningar behandlas löpande. Beslut om utdelning av stipendium fattas och meddelas av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Här kan du läsa om några av dem som fått stipendiet genom åren:

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2021 innebär bindande medlemskap för 2022.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.