Texten "Tyskland inför valet" framför en bild på tyska Bundestag

Valet i Sachsen-Anhalt kan höja den politiska temperaturen i Tyskland

2021-05-31

I nuläget råder relativt politiskt lugn inför det tyska valet i september. Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt den 6 juni kan dock ge indikationer om nya koalitionsalternativ på förbundsnivå och därmed öka tempot inför valet. Senior Advisor Hubert Fromlet kommenterar. 

Trots att det är mindre än fyra månader kvar till förbundsdagsvalet den 26 september råder fortfarande märkbar passivitet i tyska nyhets- och politiska debattprogram kring valet vilket förvånar.

När kommer kanslerkandidaterna att bli mer aktiva?

CDU/CSU:s kanslerkandidat Armin Laschet syns ganska sällan i större sammanhang. Detsamma gäller socialdemokraternas kanslerkandidat Olaf Scholz. Annalena Baerbock, kanslerkandidat för det tyska miljöpartiet Allians 90 / De gröna, kämpar i sin tur just nu mot negativa konsekvenser av undanhållen finansiell information till parlamentsförvaltningen. Det handlar förvisso ”endast” om att hon missat att redovisa information av sidoinkomster till förbundsdagen och ej om skattefusk. Baerbocks miss överraskar likväl. De grönas trovärdighet bedöms allmänt som en känslig sak då partiet har höga krav på god politisk moral.

Den viktiga frågan är för närvarande, när de tre kanslerkandidaterna kommer att bli mer aktiva och synliga. De olika delstaternas skollov pågår från mitten av juni (Mecklenburg-Vorpommern) till mitten av september (Bayern). Kanske sker valkampsaktiveringen redan inom kort, möjligen efter delstatsvalet i Sachsen-Anhalt den 6 juni fram till sommaruppehållet i juli. Därefter förväntas det bli en full politisk aktivitet. Ingen kanslerkandidat – eller för den delen potentiella koalitionspartners – har råd att vänta med valkampanjen till slutet av det bayerska sommarlovet.

Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt kan väcka stort intresse

I skrivande stund talas det inte särskilt mycket om delstatsvalet i Sachsen-Anhalt den 6 juni. Enligt min uppfattning är detta fel, eftersom det på sistone har skett vissa popularitetsförändringar på förbundsnivå. Exempelvis har opinionsundersökningsinstitutet ”Forschungsgruppe Wahlen” i sin senaste publicering från den 21 maj några intressanta resultat som definitivt tål att relateras till valprognoser och -utgång i Sachsen-Anhalt.

Nedan ges en sammanställning av undersökningen som innehåller antagandet att det vore val till förbundsdagen kommande söndag. En liknande enkät / valprognos visas också för Sachsen-Anhalts redan förestående delstatsval. 

  Förbundsdagsval om nu på söndag* Valprognos för Sachsen-Anhalt** 
CDU/CSU 
 
24 (-1)                                          29 (29,9)
SPD 
 
14 (+/-0)  10 (10,6) 
De gröna
 
25 (-1)   9 (5,2)  
FDP (lib)
 
11 (+1)    8 (4,9)
Die Linke (v)
 
 7 (+/-0)  11 (16,3)
AfD (höger)  11 (+/-0)    23 (24,3)

 

*Inom parentes procentuella förändringar sedan föregående mätning. Källa: Forschungsgruppe Wahlen den 21 maj.                                                                                                            

**Inom parentes resultaten från delstatsvalet i Sachsen-Anhalt från 2016. Källa: Forschungsgruppe Wahlen den 28 maj.

Ovanstående tabell visar på några markanta särdrag i Sachsen-Anhalt. Delstatsvalet 2016 ledde till en så kallad Kenya-koalition med CDU (svart), SPD (rött) och De gröna, kanske blir det så även denna gång. Särskilt påfallande var de starka positionerna som ytterlighetspartierna Die Linke och AfD lyckades uppnå 2016 – och De grönas då svaga väljarstöd.

Vissa förändringar verkar nu vara på gång, framför allt åt det negativa hållet för Die Linke. De gröna kan inte heller vara nöjda med de aktuella opinionsmätningarna. Om några dagar vet vi mer.

Frågor inför helgens val

Följande frågor är aktuella att ställa inför helgens val i Sachsen-Anhalt:

  • Kan CDU åter bli största parti – utan nämnvärd procentuell förlust? Förmodligen – men inte helt säkert. CDU:s ministerpresident Reiner Haseloff är visserligen populär. Högerpartiet AfD ligger dock inte alltför långt efter CDU. Även för förbundskanslerkandidaten Armin Laschet är detta utgångsläge allt annat än positivt.
  • Kan Olof Scholz i sista stund ge nytt liv till delstatens SPD?
  • Begränsas De grönas förbättringspotential genom ovannämnda snedsteg?
  • Hur klarar sig de två ytterlighetspartierna, Die Linke och AfD, på valdagen ?
  • Kan valet i Sachsen-Anhalt ge indikationer på nya koalitionsalternativ på förbundsnivå?

Mer ytligt analyserat förefaller de politiska förutsättningarna i Sachsen-Anhalt avvika relativt markant från övriga Tyskland. Eftersom det inte kommer att äga rum fler delstatsval före den 26 september – endast ett kommunalval i Niedersachsen den 12 september – är ett stort intresse för valresultatet logiskt även utanför Sachsen-Anhalt och troligen också utanför Tysklands gränser. Detta trots att denna delstat bara har 2,2 miljoner invånare.

Detta är artikel nummer nio i en artikelserie av Hubert Fromlet inför det tyska valet som äger rum 26 september.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren