Ett handslag framför de tyska och svenska flaggorna.

Tysk-svensk utlysning: finansiering för samarbetsprojekt hos små och medelstora företag

2018-01-30

För att främja det bilaterala samarbetet inom forskning och innovation har Tyskland och Sverige nyligen startat en utlysning för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) hos små och medelstora företag (SMF) i båda länder. Företagen ska i samverkan ha som mål att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden.

Inom ramen för utlysningen ger svenska Vinnova och det tyska närings- och energidepartementet (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) företagen möjlighet att ansöka om offentlig finansiering för gemensamma tysk-svenska projekt. I Tyskland beviljas bidragen inom ramen för det centrala innovationsprogrammet för små och medelstora bolag (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM).

Bakgrunden till utlysningen är det utökade innovationspartnerskapet mellan länderna som manifesterar sig både genom näringslivsinitiativet German Swedish Tech Forum, som Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gemensamt står bakom, och den politiska samarbetsförklaringen mellan de svenska och tyska regeringarna som också slöts i januari 2017.

Innovationer med marknadspotential som mål

Genom utlysningen ska företagen få möjlighet att stärka sin utveckling, konkurrenskraft och internationalisering. För att kunna få bidrag från de olika nationella stödprogrammen krävs att följande punkter är uppfyllda:

  • Företagen ska ha som mål att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder som i nästföljande steg ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.
  • Aktiviteterna ska vara forsknings- och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för "industriell forskning" och/eller "experimentell utveckling”.
  • Projektet ska kunna påvisa ett uppenbart mervärde av samarbetet mellan parterna från de två länderna, till exempel en ökad kunskapsbas, affärsmässiga möjligheter, tillgång till FoU-infrastruktur eller nya tillämpningsområden.

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (upp till 499 anställda) som vill samverka med bland annat SMF-partner i Tyskland respektive Sverige. Företagen förväntas ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

Upp till tre miljoner kronor kan beviljas

Maximal finansiering för ett projekt är tre miljoner kronor. Stödnivån är beroende av om bidragsmottagaren är ett företag eller en forskningsutförare. Företagens stödnivå regleras utifrån deras storlek samt vilken typ av forsknings- och utvecklingsaktivitet de ska genomföra.

Hjälp med ansökningen får projektparterna hos Vinnova och tyska AiF Projekt GmbH som sköter processen i uppdrag av närings- och energidepartementet i Berlin. Även Tysk-Svenska Handelskammaren kan hjälpa till:

– Företag som letar efter möjliga partner i Tyskland eller Sverige kan vi stödja med bland annat marknadsanalyser eller genom att ta fram uppgifter om och ta kontakt med potentiella affärspartner. Därutöver erbjuder vi såklart även våra övriga rådgivnings- och servicetjänster för den tyska respektive svenska marknaden, säger Anne Geitmann, stf. affärsområdeschef Market Services på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Sista ansökningsdag 18 april 2018

Reglerna för deltagande i utlysningen skiljer sig något i Sverige och i Tyskland. Därför råder Vinnova och AiF Projekt att alla involverade parter tar in relevant nationell information från finansiärerna.

Bland annat behöver alla partner fylla i ett gemensamt ansökningsformulär på engelska. Den svenska sidan av projektet ska även lämna in en projektbeskrivning, en cv-bilaga för nyckelpersoner samt en kopia på senaste årsredovisningen för det huvudsökande företaget till Vinnova. För de tyska partnerna gäller motsvarande tyska regler som AiF Projekt kan upplysa om.

Utlysningen stänger den 18 april 2018 kl. 14.00. Beslut om finansiering kommer att lämnas senast under första veckan i september och projekt kan tidigast påbörjas 10 september och senast 10 oktober 2018. Genomförandetiden är maximalt två år.

Mer information om utlysningen hittar du hos Vinnova.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96