Foto: Sarah Brown / Unsplash

Tre miljoner kronor till skolor ska främja undervisningen i tyska

2022-07-08

Det är fortsatt få elever som väljer tyska i svenska skolan. Tysk-Svenska Handelskammaren inleder därför en ny fas av språkinitiativet Deutsch – Ditt val! som ska uppmuntra elever att läsa tyska i skolan. Tre miljoner kronor kommer under tre år fördelas på skolor som vill satsa extra mycket på tyska.

Sedan initiativet Deutsch – Ditt val! startades av Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med Tyska ambassaden 2018 har 4,3 miljoner kronor delats ut till grund- och gymnasieskolor i Sverige som genom olika projekt vill främja undervisningen i det tyska språket. Totalt har 186 projekt på 125 skolor, fördelade över hela landet, tilldelats medel. Exempel på aktiviteter som främjats är utbytesprogram, studieresor, temadagar, företagsbesök, läromedel och kulturprojekt.

Tysk-Svenska Handelskammaren har nu avsatt ytterligare tre miljoner kronor för att fortsätta initiativet under en treårsperiod. Därutöver kommer utvalda skolor att utses till projektpartner av Tysk-Svenska Handelskammaren och under tre läsår premieras särskilt genom ett nära samarbete med handelskammaren och dess medlemsföretag.

– Nu tar vi satsningen vidare till nästa fas, säger Staffan Bohman, styrelseordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren. En miljon kronor per år under tre år kommer delas ut. Denna gång vill vi lyfta ett antal skolor som i nära samarbete med det lokala näringslivet ska utveckla undervisningen i tyska.

Utlysningen startar den 3 juni 2022 och ansökningstiden pågår till den 12 augusti. I september tillkännages vilka skolor som mottagit stipendier för läsåret 22/23 och vilka skolor som dessutom utnämnts till projektpartner för tre år.

Mer information om Deutsch – Ditt val!