Bayer AB:s vd Tomer Feffer

Tomer Feffer, vd för Bayer AB.

Foto: Bayer

Sverige spelar en viktig roll i Bayers verksamhet

2021-05-17

Den svenska importen av tyska läkemedel ökade med nästan åtta procent under fjolåret. Bayer var ett av företagen som noterade en försäljningsuppgång, och har haft fullt upp med att stödja både sjukvård och livsmedelsförsörjning under pandemin. För den tyska koncernen som varit verksamt med svenskt dotterbolag i över 70 år har Sverige kommit att bli en viktig testmarknad.

Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk samt ett av de medlemsföretag som stod bakom grundandet av Tysk-Svenska Handelskammaren för 70 år sedan. Tomer Feffer, vd för Bayer AB, berättar varför Sverige är viktigt för Bayers verksamhet och hur pandemiåret 2020 påverkat bolagets försäljning.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Den svenska importen av tyska farmaceutiska basprodukter och läkemedel steg kraftigt redan 2019 och fortsatte att öka under 2020 med 7,9 procent. Har Bayer dragit nytta av försäljningsökningen i Sverige och vad beror den i så fall på?

Tomer Feffer: 2020 har varit ett annorlunda år för oss alla som avsevärt påverkat många områden i våra liv.

"Att skydda människor från covid-19 och att behandla dem som drabbats har varit av högsta prioritet för alla aktörer inom life science-ekosystemet, inklusive oss."

Att skydda människor från covid-19 och att behandla dem som drabbats har varit av högsta prioritet för alla aktörer inom life science-ekosystemet, inklusive oss. Bayer har avsatt stora resurser till att stödja hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen i kampen mot covid-19. Samtidigt måste alla andra medicinska tillstånd som negativt påverkar människor fortsätta att förebyggas, diagnostiseras, behandlas och följas upp. Eftersom våra produkter spelar en avgörande roll i patienternas liv har vi hjälpt det svenska sjukvårdssystemet att se till att dessa patienter får den vård och den behandling de behöver, även under tuffa omständigheter med social distansering och andra restriktioner. Som världens största crop science-företag har vi också haft fullt upp med att ge stöd till jordbrukarna i syfte att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Sammantaget har våra innovativa produkter och tjänster skapat stor nytta hos användarna i Sverige och vi kan se tillbaka på ett finansiellt något starkare år 2020 i jämförelse med 2019. Vårt uppdrag "Health for all, hunger for none" har aldrig varit mer relevant och viktigt.

Vad är Bayers styrka på den svenska marknaden?

Bayer AB grundades 1947, vilket gör det till ett av de första läkemedelsbolagen att etablera ett lokalt dotterbolag i Sverige. Allt sedan dess spelar Sverige en viktig roll i Bayers verksamhet. Många av våra forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs i Sverige, vilket ger forskningsklustret och patienterna tidig tillgång till våra innovativa produkter och tjänster. Sverige anses vara en ”early adopter” när det gäller användning av ny teknik och därför spelar landet – efter att produkterna har godkänts och använts i stor utsträckning – med sitt välkända journalsystem en viktig roll också i datainsamlingen för våra produkter.

Bayer är aktivt inom flera startup-samarbeten kring e-hälsa. Kan du nämna några lyckade svenska innovationssamarbeten?

Vi på Bayer ser det som vårt ansvar att stödja vårdpersonalen med så heltäckande lösningar som möjligt för att de ska kunna optimera behandlingen av sina patienter. Detsamma gäller jordbrukarna. Därför strävar vi efter att ge våra kunder en hållbar lösning genom hela kedjan.

"Vi är mycket stolta över samarbeten med svenska startup-företag som Pilloxa, Coala Life, Min Doktor och många andra."

Ett sätt att lyckas med det är att samarbeta med andra, även inom e-hälsoområdet, för att låta våra produkter och tjänster integreras och på så sätt stödja våra kunder i att få sina jobb gjorda. Vi är mycket stolta över nuvarande samarbeten med lokala svenska startup-företag som Pilloxa, Coala Life, Min Doktor och många andra.

Bayer var med när Tysk-Svenska Handelskammaren grundades för 70 år sedan. Hur skulle du vilja se att handelskammaren utvecklas under de kommande åren?

Vi är stolta över att vara en del av Tysk-Svenska Handelskammaren och uppskattar möjligheten att samarbeta med andra företag från olika branscher för att stärka samarbetet mellan de två länderna.

"Jag hoppas att vi kommer fortsätta samarbetet för att ytterligare stärka utbytet inom life science, vilket gynnar både Sverige och Tyskland."

Omständigheterna till följd av pandemin har påmint oss alla om hur sårbara vi är och hur mycket vi litar på varandra globalt. Det har även visat vikten av att ha en life science-industri som utvecklar och tillverkar vaccin och mediciner för att skydda individer, samhällen, länder, kontinenter och hela världen från liknande pandemier i framtiden. Jag hoppas att vi kommer fortsätta samarbetet för att ytterligare stärka utbytet inom life science, vilket gynnar både Sverige och Tyskland. Här spelar handelskammaren en central roll.