Kvinna som plåstras om av sjuksköterska

Foto: Absorbest

Porträttbild: Hans Karlsson, vd för Absorbest.

Hans Karlsson, vd för Absorbest.

Foto: Absorbest

Närbild: Sårförband appliceras av vårdpersonal.

Foto: Absorbest

Absorbest har hittat sin nisch på tyska marknaden

2021-03-29

Det ökande antalet äldre personer i Tyskland skapar ett växande vårdbehov, vilket gynnar det svenska medicinteknikbolaget Absorbest. Med nischade produkter för sårvård expanderar företaget nu på den tyska marknaden.  

Den demografiska ramen i Tyskland är under förändring: Idag är varannan person äldre än 45 år och var femte person äldre än 66 enligt tyska statistiska centralbyrån Destatis. En befolkning som lever allt längre innebär en stor potential för Absorbest som utvecklar, tillverkar och marknadsför superabsorberande förband för avancerad sårbehandling. Företaget grundades 1998 och är baserat i Kisa i Östergötland. Hela 95 procent av omsättningen på 80 miljoner kronor kommer från exporten, med Norge och Tyskland som största marknader.

– Tyskland är en sund marknad som vi på allvar vill växa på, säger Hans Karlsson, vd på Absorbest AB.

Många företag har svårt att lyckas på den tyska marknaden beroende på att de inte har ett tillräckligt vasst erbjudande för den krävande tyska köparen. Men för Absorbest innebär denna efterfrågan på specialisering en möjlighet, menar Hans Karlsson.

"Det är vår fördel att vara nischade på ett område och vara riktigt bra på det."

– Med hög ålder, diabetes eller övervikt ökar risken för svårläkta bensår och då behövs våra DryMax-förband som har stor absorptionsförmåga. Det är vår fördel att vara nischade på ett område och vara riktigt bra på det, säger Hans Karlsson.

Den tyska beslutsprocessen där läkaren har en tydlig roll har gynnat Absorbest. 

"Vi upplever att det är enklare att komma in på kliniker utomlands än i Sverige. Beslutsordningen är tydligare i Tyskland." 

– Vi upplever att det är enklare att komma in på kliniker utomlands än i Sverige. Beslutsordningen är tydligare i Tyskland och det är viktigt att vinna läkarens förtroende, säger Hans Karlsson. 

Absorbest har valt att arbeta med en lokal distributör på den tyska marknaden som i sin tur har en egen säljorganisation. Bolagets produkter vänder sig till sjukvården inklusive homecare-segmentet. Absorbest trappar nu upp försäljningsaktiviteterna tillsammans med sin distributör genom sambesök på kliniker och mässor. Att medverka på regionala mässor tillsammans med sin partner har visat sig vara framgångsrikt för att nå tyska vårdgivare, medan den stora mässan Medica i Düsseldorf nyttjas för att träffa kunder från hela världen. 

Absorbest är nybliven medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren, som bistår företaget med stöd i syfte att öka närvaron på den tyska marknaden.