Julmarknad i München

Foto: Daniel Sessler / Unsplash

Svenskarna hittar sakta tillbaka till Tyskland – tåget lockar

2022-11-22

Medan tyskarnas turistande i Sverige i princip är tillbaka på nivåerna som rådde före coronapandemin går återhämtningen i den andra riktningen långsammare. Men Tyskland ses om ett pålitligt och säkert resmål, vilket kan vända trenden.

Enligt siffror från Statistisches Bundesamt i Wiesbaden, motsvarigheten till svenska SCB, ses en nedgång på runt 30 procent i antalet svenska övernattningar i Tyskland januari-augusti 2022 jämfört med samma tidsperiod 2019.

Ungefär 879 000 svenska gästnätter i Tyskland registrerades under årets första åtta månader, att jämföra med 1 265 000 gästnätter under samma tidsperiod 2019. Däremot ses en rejäl uppgång – hela 360 procent – år 2022 i jämförelse med januari-augusti 2021, när reserestriktionerna med anledning av coronapandemin var mer omfattande i Tyskland än i Sverige och därmed begränsade resandet.

Coronapandemins inverkan

Enligt Iris Müller, chef för Tyska Turistbyrån i Stockholm, går den kraftiga minskningen definitivt att härleda till pandemin. Hon gör bedömningen att 2022 års siffror kommer att landa på ungefär 1 200 000 svenska övernattningar i Tyskland, alltså cirka minus 30 procent på årsbasis jämfört med 2019, förutsatt att julmarknaderna kan genomföras som planerat.

– Orsakerna till att svenskar inte åkte så mycket till Tyskland från och med mars 2019 är tydliga. Restriktionerna var omfattande, då Sverige definierades som ett högriskområde med karantänplikt vid ankomst till Tyskland. Nya restriktioner infördes dessutom med kort varsel, därför var många svenska resenärer osäkra på exakt vad som skulle gälla när det blev dags för deras resa. Många valde därför att stanna hemma. Därtill var många hotell och restauranger helt stängda under en flera månader lång period. Sverige däremot poppade för många upp som ett ”coronaresmål” då det fanns få restriktioner, man slapp bära munskydd och så vidare.

Framtida trender

Birgitta Kjellander är vd på BK Travel Solutions, som skräddarsyr resor och event för företag och föreningar. Hon noterar ett ökat intresse för resmål i Tyskland, som en konsekvens av att kunderna efterfrågar destinationer som inte ligger för långt bort.

– Efterfrågan på resor med buss har ökat. Det frågas ofta efter tåg, men i slutändan bokar kunderna sällan det eftersom det är mindre flexibelt än att resa med buss. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på flygresor, särskilt när kunderna kommer från storstadsregionerna och mellersta eller norra Sverige och om gruppen är stor eller har kort om tid.

Enligt Birgitta Kjellander väljer företag ofta destinationer som ligger max en timme från en flygplats som de kan flyga direkt till, exempelvis München, Frankfurt och, i viss mån, Berlin.

– Kulturgrupperna är mer flexibla än företagen och går ofta utanför allfarvägarna. Med konst- och musikintresserade reser vi till alla delar av landet. Kunder som intresserar sig för vin, öl och gastronomi väljer också gärna resmål som känns nya och lite annorlunda.

Tyskland upplevs fortsatt som pålitligt, säkert och prisvärt, såväl av oss som av våra kunder.

Iris Müller befarar ett minskat resande vintern 2022 och våren 2023 till följd av den ekonomiska situationen. Hon ser en delvis annan utveckling på privatpersonssidan, där tågresandet går starkt framåt.

– I nuläget finns det många sätt att ta sig till Tyskland, oavsett om det är med bil, flyg eller tåg. Sedan januari 2022 ökade antalet bokningar via Deutsche Bahns online-försäljning med 23,4 procent – den ökade Snälltåget-försäljningen är inte ens inräknad – vilket ur miljösynpunkt naturligtvis är mycket glädjande. Med tanke på att det fortfarande finns ett begränsat utbud gällande direktförbindelser från Sverige till städer som exempelvis Berlin och Hamburg så kommer den siffran sannolikt att öka i takt med ett större utbud och därmed lägre priser.