Tysklands ambassadör Anna Prinz och Staffan Bohman, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tysklands ambassadör Anna Prinz och Staffan Bohman, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Staffan Bohman, Präsident der Deutsch-Schwedischen Handelskammer.

Staffan Bohman tilldelas Tysklands förtjänstorden

2020-07-03

Tyska statens högsta officiella utmärkelse, Tysklands förtjänstorden, har idag tilldelats Staffan Bohman, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren, för sitt omfattande arbete för de tysk-svenska affärsrelationerna.

Ordern, Bundesverdienstkreuz, delades under fredagen ut av ambassadör Anna Prinz å förbundspresident Frank-Walter Steinmeiers vägnar på Tyska ambassaden i Stockholm.

Staffan Bohman har genom mångårigt engagemang för Tysk-Svenska Handelskammaren bidragit till det bilaterala samarbetet, som styrelseordförande sedan 2017 samt även tidigare under åren 1999 –2004. Bland annat har han initierat den tysk-svenska innovationsplattformen German Swedish Tech Forum, som för tre år sedan invigdes av förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven. Likaså står Staffan Bohman bakom projektet Deutsch – Ditt val! som främjar det tyska språket i svenska skolor. Över 100 skolor har hittills deltagit i projektet och fått medel från Tysk-Svenska Handelskammaren.

Staffan Bohman som även är styrelseordförande i Electrolux AB och Upplands Motor Holdings AB har under hela sitt aktiva yrkesliv arbetat inom svensk exportnäring med verksamheter i Tyskland, bland annat som koncernchef för Sapa AB, Gränges AB och DeLaval AB. På meritlistan finns därutöver styrelseuppdrag i flera andra bolag, såsom Atlas Copco, Höganäs, Trelleborg, Vattenfall och Scania.

"Om ett företag är framgångsrikt på den tyska marknaden, är det konkurrenskraftigt överallt."

– Jag ser dagens utmärkelse som ett erkännande och en bekräftelse på att Tysk-Svenska Handelskammarens arbete är viktigt. Jag är stolt över att jag kan bidra till det. Mina år i Hamburg inom Alfa Laval la grunden för mitt intresse för Tyskland. Om ett företag är framgångsrikt där, är det konkurrenskraftigt överallt, säger Staffan Bohman.