Oliver Blume besöker Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i Stockholm. Foto: Porsche Sverige

Oliver Blume besöker Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i Stockholm. Foto: Porsche Sverige

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Sverker Lundkvist tilldelades hedersmedalj av ordförande Staffan Bohman.

Bild: Oliver Blume

Håkan Matson (moderator), Oliver Blume (Porsche AG), Anna Storm (Omegapoint), Marc Hoffmann (E.ON Sverige) och Sabina Jeschke (Arctic Brains) diskuterade viktiga förändringar inom bilindustrin.

Oliver Blume: ”Vi vill se fler kvinnliga Porsche-förare och nå yngre personer”

2022-04-29

Porsche, ett av världens starkaste sportsbilsvarumärken, genomgår en transformation i takt med samhället samtidigt som bolaget tar sikte på nya målgrupper. Samarbetet med leverantörer är en viktig faktor för att lyckas. Oliver Blume, vd och koncernchef för Porsche AG, diskuterade viktiga förändringar inom bolaget och bilindustrin på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i onsdags.

Solen lyste över Blasieholmen i Stockholm när Oliver Blume, koncernchef för Porsche AG och medlem av Volkswagen AG:s ledning, anlände för att gästtala på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte. Porsche-modellerna stod uppställda utanför Grand Hôtel och välkomnade deltagarna. Sverige var ett av de första länderna som började sälja Porsche 1950 och är idag den största marknaden i Skandinavien med många passionerade kunder. Samtidigt är Sverige basen för många underleverantörer och innovationer och bolaget öppnar nu för ökat samarbete kring innovativa lösningar inom elektrifiering, hållbarhet och connectivity, det vill säga anslutna tjänster.

I sin presentation lyfte Blume vikten av att låta innovation och tradition mötas och blickade bortom det egna bolaget, mot ett samhälle som förändras i rasande fart.

– Det är inte de starkaste och mest intelligenta som överlever, utan de som är bäst på att hantera förändringar, därför ligger vårt fokus på att möta de utmaningar och möjligheter vi ser just nu. Porsches framgångsfaktorer är en mix av tradition och innovation, vi vill prestera på högsta nivå och samtidigt ta hänsyn till sociala faktorer och hållbarhet. En central faktor är att öppna för nya målgrupper, exempelvis vill vi se ännu fler kvinnliga Porsche-förare och nå yngre personer, sa Oliver Blume.

En nervös energimarknad oroar

I den efterföljande paneldebatten inledde moderator och motorjournalisten Håkan Matson med att skissa en bild av en omvärld i gungning. Kriget i Ukraina har pågått i två månader och medför störningar i leveranskedjorna samt höjda energipriser. Det råder osäkerhet om hur utvecklingen påverkar bilindustrins verksamhet. I Tyskland diskuteras hur gasberoendet från Ryssland ska reduceras med bibehållna ambitioner i miljöpolitiken. I Sverige står eventuellt ett medlemskap i NATO för dörren. En enig panel konstaterade att den globala turbulensen skapar osäkerhet framåt.

– Vi måste vi hantera en nervös energimarknad, med hög efterfrågan och stigande priser på sammanlänkade marknader. Utvecklingen har eskalerat med anledning av kriget. Stora delar av Europa, däribland Tyskland, är väldigt beroende av gas från Ryssland, både gällande industri och privathushåll, så effekten drabbar såväl företag som kunder. Vägen framåt måste handla om att bekämpa klimatförändringarna, att bygga ut energiinfrastrukturen för att kunna möta den enorma efterfrågan och satsa på fossilfria och förnybara energikällor, sa Marc Hoffmann, vd för Eon i Sverige.

Uppkoppling, elektrifiering och nya affärsmodeller

Enligt Oliver Blume kommer fordonsindustrin att förändras mer under de kommande åren än någonsin tidigare. Det är en revolution där elektrifiering, digitalisering och uppkoppling är de tre stora trenderna. 

"Vi väljer partner som ger oss en utmaning, samarbeten där vi lär av varandra."

– Det gäller att vara flexibel, det går inte att ställa om från en dag till en annan, därför investerar vi brett under denna övergångsperiod, exempelvis i fråga om batteritillverkning, hybridmodeller, infotainment eller syntetiska bränslen. Detta sker i tätt samarbete med våra underleverantörer. Vi väljer partner som ger oss en utmaning, samarbeten där vi lär av varandra. Klart är att tiden för förbränningsmotorn går mot sitt slut, elektrifierade bilar tar allt större marknadsandelar. Ett viktigt mål för oss är att utöka antalet laddningsstationer i Europa där vi och andra aktörer i fordons- och energibranschen samverkar, från dagens 400 till 1000. Därutöver ska andelen elektrifierade nya Porsche-fordon som säljs öka till 50 procent fram till 2025 och andelen helt eldrivna fordon till mer än 80 procent fram till 2030 och vi kommer inte göra några avkall på våra ledord användarupplevelse, hållbarhet och prestanda. 

Övriga paneldeltagare höll med om att de nya trenderna och den globala oron ritar om spelplanen, inte bara för bilindustrin utan också samhället i stort. Forskaren, grundaren och företagsledaren Sabina Jeschke, bland annat vd för AI-inkubatorn KI Park Berlin och Arctic Brains AB, lyfte betydelsen av förändringsledarskapet:

"Sverige är en bra förebild, kanske är förmågan att lämna tidigare övertygelser och blicka framåt enklare i ett lite mindre land än Tyskland."

– Jag ser en enorm potential i framtiden, där ledarskapet, arbetslivet och samhället förändras. Artificiell intelligens kommer att revolutionera affärsmodeller vi tidigare tagit för givna, exempelvis gällande leverantörskedjorna, där AI:s förmåga att analysera enorma datamängder leder till bättre beslutsfattande för producenten, men också till att kunden har ett helt annat informationsunderlag jämfört med tidigare. Skickliga ingenjörer måste våga ta steget att bli lika skickliga datavetare. Det handlar om ett skifte i mentaliteten, men vi har sett att det lyckas om de får förtroende och frihet. Sverige är en bra förebild, kanske är förmågan att lämna tidigare övertygelser och blicka framåt enklare i ett lite mindre land än Tyskland, sa Sabina Jeschke.

Framtiden och säkerhet

Anna Storm, vd på Omegapoint i Göteborg som är specialiserat på IT-säkerhet, lyfte cyberattackerna som runt om i världen som kostar näringsliv och samhälle biljonbelopp. När det handlar om bilindustrin visar undersökningar att många uttrycker en oro över att deras fordon kan manipuleras.

– Hot och möjligheter går ofta hand i hand i digitaliseringen och här måste vi vara uppmärksamma. Det är viktigt att komma ihåg att dessa attacker inte genomförs av flummiga hackare, det handlar om organiserad brottslighet. Antalet cyberattacker och informationsläckage har legat på en lägre nivå än förväntat. Vi kan bara spekulera i orsakerna till detta. I Ukraina, som för övrigt är en stark it-nation, har folket lyckats upprätthålla kommunikationen trots kriget, vilket visar att det även finns goda krafter där ute.

Samtalet avrundades med en blick i kristallkulan, där deltagarna var eniga om att uppkopplade självkörande bilar, och på längre sikt även drönare och flygande fordon, kommer förändra samhället mer än vi kan ana. I utvecklingen måste alltid hänsyn tas till människors oro och behov av säkerhet och trygghet i en värld i snabb omvandling.