Bild: Christopher Eckerberg / Vattenfall

Christopher Eckerberg valdes in i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse.

Bild: Sverker Lundkvist

Sverker Lundkvist tilldelades hedersmedalj från Tysk-Svenska Handelskammaren.

Årsmöte 2022: Christopher Eckerberg tar plats i styrelsen

2022-04-28

På årsmötet i Stockholm 27 april valdes Christopher Eckerberg från Vattenfall in i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. Han har 25 års erfarenhet av arbete i ledande positioner i olika delar av energibranschen, både i Sverige och internationellt.

Christopher Eckerberg, Vice President Nuclear Decommissioning på Vattenfall AB, har i sin nuvarande roll ansvar för nedläggningen av kärnreaktorer inom Vattenfall. Vidare är han styrelseordförande för Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH med säte i Hamburg, styrelsemedlem i Ringhals AB samt vice ordförande i European Atomic Forum. Christopher Eckerberg ersätter Lars Pettersson från Indutrade AB som lämnar styrelsen.

"Som mångårig medarbetare i ett svenskt företag med stor verksamhet i Tyskland ser jag verkligen fram emot att få bidra till handelskammarens viktiga arbete med att vidareutveckla de svensk-tyska relationerna."

"Som mångårig medarbetare i ett svenskt företag med stor verksamhet i Tyskland ser jag verkligen fram emot att få bidra till handelskammarens viktiga arbete med att vidareutveckla de svensk-tyska relationerna", säger Christopher Eckerberg.
 

Hedersmedalj till mångårig skattmästare

På årsmötet tilldelades Sverker Lundkvist hedersmedalj för sitt mångåriga ideella engagemang som skattmästare och ordförande för handelskammarens placeringsutskott.

Se hela styrelsen med tyska och svenska företagsrepresentanter.