Olika plastflaskor

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2020

2020-05-06

I årets andra utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om hur Tysklands Zentrale Stelle förklarar lagstiftningen med hjälp av fallstudier och vårt webbinarium om den nya tyska förpackningslagen som äger rum den 27 maj.

Zentrale Stelle publicerar fallstudier för ökad efterlevnad av producentansvaret i Tyskland

Det Centrala Förpackningsregistret i Tyskland (Zentrale Stelle) driver sedan 15 månader LUCID- förpackningsregister som en myndighet. De analyserar tillverkarnas information och genom tester identifierar de avvikelser. Utöver dessa kontroller kommer de nu att publicera så kallade fallrapporter där de på ett transparent sätt förklarar fakta om brott mot förpackningslagen (VerpackG). Dessa rapporter har för avsikt att hjälpa tillverkare att identifiera och korrigera sina rapporter för att undvika ett olagligt beteende vid redovisning av förpackningar och därmed efterleva lagstiftningen inom området produktansvar för insamling och återvinning. Den första har nyligen publicerats och liknade fall kommer att publiceras regelbundet.

Källa: Zentrale Stelle

Webbinarium - Producentansvar i Tyskland: Vad innebär den nya förpackningslagen?

Vid årsskiftet 2019/20 trädde den nya tyska förpackningslagen i kraft. Företag som inte följer reglerna riskerar dryga böter och juridiska varningar från till exempel konkurrenternas advokater. Därför arrangerar Tysk-Svenska Handelskammaren ett webbinarium riktat framförallt mot svenska exportföretag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden, även via e-handel. Webbinariet, som kommer att hållas på svenska, har som syfte att informera om innehållet i, samt konsekvenserna av den nya tyska förpackningslagen. Tidpunkten för det kostnadsfria webbinariet är onsdagen den 27:e maj 2020 kl. 10.30 och deltagandet sker via en länk. För information och övriga frågor kontakta Norman.Karsch@handelskammer.se.
Klicka här för att komma till anmälan. 

Källa: Tysk-Svenska Handelskammaren

Utökat producentansvar för engångsartiklar av plast

Tysklands förbundsregering har godkänt ett lagförslag med ändringar i den cirkulära ekonomilagstiftningen. Det innebär större ansvar för producenter av engångsartiklar av plast och därmed viktiga framsteg för mindre avfall och mer återvinning. Denna lagstiftning innebär åtgärder som ska motverka förstörelse av nya produkter och främja efterfrågan på återvunnet material. Lagen som förbjuder bärkassar av plast som kommunicerats tidigare är en viktig del av denna lagstiftning. Ett annat exempel på åtgärder är att de i Tübingen som första stat i Tyskland till kommer att inrätta en skatt på engångsartiklar för snabbmat.

Källa: Recycling Magazin

5,7 miljoner ton insamlade förpackningar i Tyskland 2018

Utslaget på befolkningen i Tyskland innebär detta ett genomsnitt på 68 kilo per person. Resultatet, som i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år, bygger på preliminära resultat från den federala statistikbyrån (Destatis). Den klart dominerande förpackningstypen är den så kallade lättförpackningen av plast, metall eller komposit. Därefter följer glas och förpackningar av papper/ kartong. 75 procent av sålda förpackningar återvinns.  Materialåtervinning utgör den stora majoriteten och 22 procent används till energi via förbränningsanläggningar. Mellanskillnaden kan orsakas av till exempel lagerkvantiteter eller sorteringsförluster.

Källa: Umweltruf

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar positivt beslut för FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen fick ett positivt besked när ett beslutet från Patent- och marknadsdomstolen meddelade att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent att etablera sig med ett insamlingssystem och att FTI dessutom fick rätt att säga upp sitt avtal med TMR om tillgång till FTI:s insamlingssystem. Konkurrensverkets beslut mot FTI upphävs därför av domstolen.

 Källa: FTI AB Sverige

Höjd skatt på icke återvinningsbar plast?

Vid det Europeiska rådet för konkurrenskraft senaste sammanträde ingick en orienteringsdebatt om övergången till en mer klimatneutral cirkulär ekonomi i EU som en del av ”Green Deal”. Det planeras att införas en ny skatt på icke återvinningsbar plast inom kort, som ska uppgå till 80 cent per kilo. Den nya skatten ska tas upp av medlemsstaterna direkt från plasttillverkarna. Detta förslag har dock stött på en hel del kritik då många anser att det skulle vara ett steg tillbaka för hållbarhetspolitiken som måste vara det främsta målet för den cirkulära ekonomin.

Källa: Europaticker

Ny avfallslagstiftning i Frankrike som stöder cirkulär ekonomi

Frankrike införde en ny lag i mitten av februari 2020 med avsikten att minska avfallet och främja den cirkulära ekonomin i landet. Syftet med den nya lagen är att minska den enorma mängden osålda, fullt funktionella produkter som förstörs varje år. I stora drag förbjuder lagen deponering eller förbränning av osålda icke-livsmedelsprodukter från detaljister, stormarknader och online-plattformar. Osålda produkter måste användas på ett alternativt sätt såsom att doneras eller återvinnas. Det kommer även att införas olika straffnivåer mot överträdelse för såväl fysiska som juridiska personer.

Källa: 320grad

Schweiz ledare av WEEE-insamling

En aktuell rapport från Europeiska kommissionen visar att Schweiz ligger betydligt längre fram än EU när det gäller återvinning av gamla elektroniska apparater. I Europeiska unionen kommer bara 35 procent av gamla elektroniska apparater tillbaka in i produkt-cykeln, medan motsvarande andel i Schweiz ligger på 95 procent.

Trenden mot kraftfullare men lättare enheter fortsatte under 2019. Under det senaste året ökade den totala volymen av gamla apparater från IT, konsumentelektronik och telekommunikation igen. Det visar utvärderingarna som Swico Recycling publicerade i samband med den internationella återvinningsdagen den 18 mars. Totalt returnerades nästan 47 000 ton gammal elektronik förra året i Schweiz.

Källa: Europaticker

WEEE-producentansvar i Holland

Både importörer och tillverkare ansvarar för WEEE-rapportering. Exportföretag från utlandet som säljer till privatpersoner i landet via e-handel ansvarar för de WEEE-produkter som avsätts i landet. Tysk-Svenska Handelskammaren kan vara behjälplig på många sätt som till exempel att hitta representant och återvinningssystem för de företag som behöver råd och vägledning vid rapportering i Holland.

Källa: Weee Nederland BV

Estland utökar sin avsättningsplan för flaskor

Det estniska miljöministeriet planerar nu att utvidga landets avsättningssystem, som lanserades 2015, till att även inkludera flaskor med alkoholhaltigt innehåll.  Denna åtgärd förväntas träda i kraft redan den 5 juli 2020, eftersom Tallinn strävar efter att se till att deras regler överensstämmer med relevanta EU-förordningar.

Källa: IEG Policy – Agrarbusiness

Dominikanska Republiken inför förbud mot alla engångsbehållare gjorda av plast och polystyren

Den Dominikanska Republiken närmar sig alltmer sitt ambitiösa mål att bli världens första klimatresistenta nation, något som premiärminister Roosevelt Skerrit lovade efter orkanen Maria 2017. Som nästa steg i initiativet "Go Green Dominica" följer nu ett omfattande förbud mot alla engångsbehållare gjorda av plast och polystyren. Regeringen meddelade nyligen att de kommer att tillhandahålla jute och bomullspåsar till alla hushåll på ön och dessa ska fungera som ett hållbart alternativ till plastpåsar.

Källa: Europaticker

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45