Eine Collage aus drei Bildern: Reagenzgläser werden mit einer Pipette befüllt, zwei Personen geben sich die Hand, Programmcode

Ny utlysning erbjuder finansiering för svensk-tyska FoU-projekt

2018-11-06

I slutet av oktober startade Sverige och Tyskland den andra tysk-svenska utlysningen för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) hos små och medelstora företag (SMF). En spännande möjlighet erbjuds därmed att få finansiering för att i samverkan med andra företag utveckla innovativa produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom alla teknik- och tillämpningsområden.

Tyskland som beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största industrinationer har visat stort intresse för och synergier inom SMF-samarbetet länderna emellan. Inom ramen för utlysningen ger svenska Vinnova och det tyska närings- och energidepartementet (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) företagen nu möjlighet att ansöka om offentlig finansiering för gemensamma tysk-svenska projekt.

Bakgrunden till utlysningen är det utökade innovationspartnerskapet mellan länderna som manifesterar sig både genom den politiska samarbetsförklaringen mellan de svenska och tyska regeringarna som slöts i januari 2017 och näringslivsinitiativet German Swedish Tech Forum som Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gemensamt står bakom. I förlängningen förväntas partnerskapet att ytterligare stärka ländernas konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och arbetstillfällen.

Innovationer med marknadspotential

Genom den tysk-svenska utlysningen ska företag få möjlighet att stärka sin utveckling, konkurrenskraft och internationalisering. För att kunna få bidrag från de olika nationella stödprogrammen krävs bland annat att följande punkter är uppfyllda:

  • Företagen ska ha som mål att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder som i nästföljande steg ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar i internationell kontext.
  • Aktiviteterna ska vara forsknings- och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för "industriell forskning" och/eller "experimentell utveckling”.
  • Projektet ska kunna påvisa ett uppenbart mervärde av samarbetet mellan parterna från de två länderna, till exempel en ökad kunskapsbas, affärsmässiga möjligheter, tillgång till FoU-infrastruktur eller nya tillämpningsområden.
  • Deltagarnas bidrag i projektet måste balanseras i insatser och aktivt deltagande, både mellan länderna och mellan parterna. Insatsen ska vara av avgörande betydelse för projektets genomförande.

Utlysningen riktar sig främst till små och medelstora företag (upp till 499 anställda) som vill samverka med bland annat SMF-partner i Tyskland respektive Sverige. Företagen förväntas ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt och även stora företag med mer än 500 anställda kan delta, dessa erhåller dock inte stöd i denna utlysning.

Upp till tre miljoner kronor från Vinnova

Vinnova kan bevilja upp till tre miljoner kronor per projekt och den totala budgeten är omkring 20 miljoner kronor. Samtliga deltagande företag måste bevisa sin kapacitet att genomföra projektet och kunna medfinansiera sina stödberättigade kostnader enligt statsstödsreglerna. Vilka offentliga stödnivåer som är tillämpliga för företag baseras på storlek och omsättning.

Hjälp med ansökningen får projektparterna hos Vinnova och tyska AiF Projekt GmbH som sköter processen i uppdrag av närings- och energidepartementet i Berlin. Även Tysk-Svenska Handelskammaren kan hjälpa till:

– Företag som letar efter möjliga partner i Tyskland eller Sverige kan vi stödja med bland annat marknadsanalyser eller genom att ta fram uppgifter om och ta kontakt med potentiella affärspartner. Därutöver erbjuder vi såklart även våra övriga rådgivnings- och servicetjänster för den tyska respektive svenska marknaden, säger Verena Adamheit från avdelningen Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Sista ansökningsdag 13 mars 2019

Reglerna för deltagande i utlysningen skiljer sig något i Sverige och i Tyskland. Därför råder Vinnova och AiF Projekt att alla involverade parter tar in relevant nationell information från finansiärerna.

Bland annat behöver alla partner fylla i ett gemensamt ansökningsformulär på engelska. Den svenska sidan av projektet ska även lämna in en projektbeskrivning, en cv-bilaga för nyckelpersoner samt en kopia på senaste årsredovisningen för det huvudsökande företaget till Vinnova. För de tyska partnerna gäller motsvarande tyska regler som AiF Projekt kan upplysa om.

Utlysningen stänger den 13 mars 2019 kl. 14.00. Efter stängningen går det inte att komplettera ens ansökan. Beslut om finansiering kommer senast i början av september 2019 och projekten ska påbörjas under september-oktober 2019. Projektens längd bör inte överstiga två år.

Mer information om utlysningen hittar du hos Vinnova.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96