EU-Flagge Onlineshop

Momsförändringar inom gränsöverskridande distanshandel

2021-05-24

När EU:s e-handelspaket träder i kraft och OSS (One-Stop Shop) införs förändras reglerna för moms för distanshandlare från och med den 1 juli 2021. Från detta datum kommer de tidigare postordertrösklarna för de enskilda EU-länderna inte längre att finnas.

I dagsläget har varje enskild medlemsstat i EU en egen omsättningströskel gällande vilka leveranser från andra medlemsstater till privatpersoner som blir momspliktiga för säljaren i mottagarstaten, det vill säga ett gränsvärde från när försäljaren måste momsregistrera sig i mottagarstaten. Tröskelvärdet har skilt sig åt i olika länder, i Tyskland har det legat på 100 000 EUR. Denna tröskel kommer nu att sänkas till en EU-omfattande tröskel på 99 680 SEK (10 000 EUR)/kalenderår, som täcker all EU-försäljning till samtliga medlemsstater. Det är därför ett rimligt antagande att antalet företag som måste betala den skattesats som gäller i mottagarstaten vid distanshandel kommer att öka avsevärt.

För att hålla de administrativa kostnaderna nere för de berörda företagen kan företag med säte i Sverige numera rapportera all EU-omfattande försäljning till icke-företagare till respektive lands ansvariga skattemyndighet med hjälp av OSS-systemet hos Skatteverket. I detta avseende är en momsregistrering i respektive destinationsland inte längre obligatorisk.

OSS-systemet öppet sedan 1 april 2021

Systemet har varit öppet för registrering sedan den 1 april 2021 och administreras i Sverige av Skatteverket. Företag kan dock välja att fortsätta registrera sig och/eller vara registrerade i destinationslandet.

Vänligen observera att företag bör avregistrera sig i Tyskland om de ansöker om att rapportera momsen via OSS. I vissa fall, som exempelvis vid handel via så kallade plattformsbolag, det vill säga när ett annat bolag medverkar till försäljningen genom att det sker via deras webbplats eller när transaktionen går via lager i Tyskland, bör noga kontrolleras om kriterierna för avregistrering är uppfyllda.

Om du har några frågor eller önskar hjälp med registreringen till OSS eller den framtida hanteringen av moms via OSS, vänligen kontakta Tysk-Svenska Handelskammarens skatteavdelning.

Mer information om OSS finns även på Skatteverkets webbplats.

Kontakt

Per Svendenius

Skatt

Telefon

+46-8-665 18 33