TSHK-ordf Olof Persson, ambassadör Michael Bock, Uwe Kubach, SAP, Lars Hjälmered, näringsutskottet, Lotta Gröning, Expressen.

Olof Persson hälsade välkommen och inledde seminariet om Industrie 4.0.

Uwe Kubach ansvarar för utvecklingen av SAP:s plattform för sakernas internet. Här med moderator Therese Larsson Hultin.

Rund 200 gäster kom för att lyssna till diskussionen om Industrie 4.0 och vad Sverige kan lära av den tyska modellen.

Efter seminariet var det tysk-svenskt mingel för medlemsföretag och inbjudna gäster.

Cateringföretaget NioEvent bjöd på närproducerad, gotländsk buffé.

Dagens huvudtalare Uwe Kubach tillsammans med kollegan Susanne Kapfer från SAP Sverige.

Från vänster: Michael Bock, Michael Vassiliadis, förbundsordförande för IG BCE, och Ralph Tischer, handelskammarens vd.

Olof Persson, Gunilla Franzén Sivard, KTH, Thomas Stetter, Siemens, och Thomas Lundholm, KTH.

Tina Hélin från Eon, här i sällskap med Per Ola Bosson från JKL och Marcus Thomasfolk från Volkswagen Group Sverige.

Christopher Eckerberg, SKB, passade på att tala med Olof Faxander, Sandvik, och Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan Stockholm.

Magnus Hall, vd för Vattenfall, och Olof Persson.

Lars Hjälmered minglade med Thomas Lundholm, KTH, och Thomas Stetter, Siemens.

Kvällssolen gjorde gästerna sällskap i trädgården framför Gotlands Konstmuseum.

Alexander Widén, Bazooka, Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, och Anna-Lena Beckman, Kemi-Intressen.

Evalena Falck från Volkswagen Group Sverige tillsammans med Irene Bernald från Audi.

Maria Baldin, hållbarhetschef på Siemens, som var en av kvällens partnerföretag.

Johan Stahre tillsammans med kollegan Malin Blomqvist, Chalmers.

Ola Asplund och Alexandar Zuza, båda från IF Metall Stockholm.

Therese Larsson Hultin här med Valle Wigers, Tysklands ambassad, och Elin Löfblad, Siemens.

Industrie 4.0 i Almedalen: Utan digitalisering försvinner jobben

2015-07-06

Vad skulle hända om vi låter bli att digitalisera näringslivet? Då skulle vi förlora vår globala konkurrenskraft och många av jobben, varnade Uwe Kubach från SAP på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium om Industrie 4.0 i Almedalen.

– Det finns många studier där ute som förutspår att digitaliseringen antingen kommer att skapa eller förinta ett visst antal jobb. Men det är mindre viktigt om det blir en nettovinst eller -förlust till slut. Viktigare är att fråga sig vad som händer om vi inte gör någonting alls – och då skulle vi definitivt förlora stort på lång sikt, sade Uwe Kubach på seminariet.

Nya möjligheter genom digitalisering

Kubach, som ansvarar för utvecklingen av mjukvarukoncernen SAP:s plattform för sakernas internet (Internet of Things) och är honorärprofessor vid Dresdens tekniska universitet, gästade diskussionen med titeln ”Industrie 4.0 är Tysklands nya jobbmotor. Vad kan vi lära av tyska modellen?” som Tysk-Svenska Handelskammaren med partner arrangerade under årets Almedalsvecka. Han ansåg att digitaliseringen är ett måste och att den för med sig många möjligheter.

– I Tyskland har industrin 18,5 miljoner anställda och svarar för 30 procent av BNP:n. Globaliseringen sätter vår ekonomi under allt större press men vi kommer aldrig att kunna vinna kampen om lägsta pris för massproduktion. Däremot har vi mycket samlad kunskap, vi kan hantera väldigt komplexa system. Därför behöver vi ta detta innovationssteg för att vår industri ska kunna överleva. Samtidigt innebär det också möjligheter för ett åldrande samhälle som det tyska. Fysiskt ansträngande arbetsuppgifter kommer att bli färre och som äldre anställd kommer man att kunna vara produktiv längre, sade Uwe Kubach.

Bred samling av aktörer

Med begreppet Industrie 4.0 som tak arbetar tyska företag, fackförbund, forskare och politiker tillsammans för att möjliggöra och klara denna digitalisering av hela produktionsprocesser. Moderator Therese Larsson Hultin anmärkte att det knappt går en dag utan nya artiklar om satsningen i den tyska pressen och Industrie 4.0 har även väckt stor uppmärksamhet utanför Tyskland. Deltagarna i paneldiskussionen i Almedalen visade sig imponerade av den tyska strategin.

– Jag är ganska avundsjuk på Tyskland. Varför har vi ingen Angela Merkel som driver en sådan fråga? undrade Lotta Gröning, nyhetskrönikör på Expressen.

– En liknande satsning skulle ha enormt stor potential för den svenska industrin, tillade Olof Persson, ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren och efter seminariet utsedd som medlem i regeringens nya advisory board för nyindustrialisering.

Lotta Gröning efterlyste framförallt förändringar i skolan för att få Sverige på fötter när det gäller digitalisering:

– En gång i tiden var Sverige väldigt bra på internet och digitala frågor. Nu har vi 20 000 tjänster för programmerare enbart i Stockholm, men ingen som kan ta dem. Skolorna lär inte ut vad företagen verkligen behöver och eleverna riskerar att hamna i arbetslöshet. I nästan alla skolor har barnen varsin dator men lärarna vet inte vad de ska göra med tekniken. Oftast används de bara som bättre skrivmaskiner.

Politiskt engagemang saknas ännu

En framgångsrik omställning till en digitaliserad ekonomi kommer att kräva större engagemang från politikens sida, inte bara på skolområdet. Lars Hjälmered, moderat riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet, medgav att Sverige inte har kommit lika långt som Tyskland på denna punkt:

– Många politiker diskuterar frågan och försöker tänka i denna riktning. Men vi är inte riktigt där än i Sverige. Framöver kommer vi dessutom att behöva införa nya lagar och regler för hur vi vill att digitaliseringen ska fungera i praktiken. Där behöver vi få mer input från bland annat näringslivet om vad de vill se för förändringar.

Tysklands ambassadör Michael Bock hade däremot en betydligt ljusare bild av den rådande situationen i Sverige.

– Svenskarna i denna panel borde vara mycket stoltare. Den digitala revolutionen är ett faktum och Sverige har gjort väldigt mycket för att vi ens har kommit så långt. Detta är ett relativt litet land som snabbt och flexibelt reagerar på olika problem som uppstår. Digitaliseringsfrågan har inte varit uppe på tapeten särskilt länge och redan reagerar man på utvecklingen. Glaset är definitivt mer än halv fullt i Sverige, sade han.

Lära av varandra

Ambassadören betonade att det inte handlar om vad Sverige kan lära av Tysklands Industrie 4.0 utan vad båda länder kan lära av varandra. Men man måste agera fort, innan digitaliseringståget har gått, menade han.

Olof Persson höll med om att det gäller att vara med på tåget nu. Han efterlyste mer stöd från politiken och ett europeiskt initiativ för att sätta standarder för den nya tekniken. Men i det stora hela ser regeringens nya rådgivare i industrialiseringsfrågor positivt på Sveriges digitala framtid:

– Vi har en stor fördel i Sverige: vår nyfikenhet för ny teknik. Vi testar gärna nya saker och är bra på att hitta lösningar för att använda dem i praktiken. För första gången i historien har den yngre generationen bättre kunskaper om teknik än den äldre. Detta gör mig optimistiskt inför framtiden.