Foto: Siemens

Fakta om Industrie 4.0

Industrie 4.0 är ett begrepp som representerar den fjärde industriella revolutionen efter ångmaskinen, elektriciteten och datorerna. Det är även namnet på den nationella strategin som antagits av den tyska regeringen. Arbetet ingår i High Tech-strategin och har en total budget på cirka EUR 200 miljoner.

Första gången Industrie 4.0 användes som begrepp var vid Hannovermässan 2011. I slutet av 2012 lade arbetsgruppen för Industrie 4.0 under ledning av Siegfried Dais, Robert Bosch GmbH, och Henning Kagermann, Acatech, fram en första rapport med rekommendationer till den tyska regeringen och vid Hannovermässan våren 2013 presenterades en slutrapport.

Det blev också startskottet för Plattform Industrie 4.0, som bildats av de tre branschorganisationerna BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien), VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) och ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie), och som har till uppgift att koordinera alla aktiviteter inom området.

Under Angela Merkels ledning har den tyska regeringen även beslutat om en så kallad IT-Gipfel, ett centralt samarbetsforum för politik, ekonomi och vetenskap som i en av arbetsgrupperna har fokus på Industrie 4.0.