En kvinna på en elsparkscykel i München

Foto: VDA

Bild av en mässhall med en transparent vägg med texten "Electric cars for the people."

Foto: VDA

IAA Mobility höst 2021: Nytänkande mobilitetsplattform blir del av stadslivet i München

2021-01-27

Från traditionell bilmässa i Frankfurt till innovativ mobilitetsplattform i München: Med sin flytt till den sydtyska metropolen lägger IAA fokus på hållbar teknik, intelligenta trafiklösningar och en öppen dialog mellan mobilitetens alla aktörer. Mässan kommer delvis att flytta ut på stan och vända sig till allmänheten. Tysk-Svenska Handelskammaren tar över som representant för mässan i Sverige.

För första gången kommer den internationella mobilitets- och teknikindustrin att stråla samman i München på IAA Mobility, planerad att äga rum den 7-12 september 2021. I år på ny plats och med nytt koncept: IAA 2021 kommer att vara en utställning, en framtidsinriktad mobilitetsplattform och ett forum för dialog som består av tre delar:

Summit på mässområdet är platsen för varumärkes- och produktpresentationer samt konferenser för fackbesökare. På Open Space blir välkända platser i München forum för utbyte av idéer om framtida mobilitetskoncept. Och Blue Lane erbjuder en koppling mellan staden och mässan i form av ett testspår där framtidens mobilitet kan testas och upplevas. Med sex istället för tio dagar blir IAA 2021 dessutom en mer kompakt och intensiv upplevelse.

Innehållet tillgängligt för alla

– Med det nya formatet av IAA presenterar vi ett helt nytt evenemangskoncept i München. Innehåll, utställningar, upplevelser och diskussioner kommer vara tillgängliga för alla, oavsett om man är medborgare i München eller besökare från någon annan del av världen, säger Klaus Dittrich, vd och koncernchef för Messe München.

IAA:s nya koncept är en stor utmaning i den internationella mässverksamheten och en unik möjlighet för staden. Tysk-Svenska Handelskammaren har fått uppdraget att representera den nya IAA i Sverige.

– Det är fantastiskt roligt att få representera detta betydelsefulla internationella event i sin nya form och få möjlighet att lyfta fram innovativa bolag inom hållbar mobilitet från Sverige, säger Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren. Det är ett nytänkande utställningskoncept där mässan delvis kommer att flytta ut till kända platser i stan för att bli del av stadslivet och eftersträva dialog med både invånare och beslutsfattare.

En överblick över de olika evenemangsformat:

  • Summit: Branschmöte för B2B-experter
    IAA:s Summit i Messe Münchens mässhallar är mötesplatsen för branschen samt platsen för varumärkes- och produktpresentationer. Fokus ligger på innovationer och inte på kompletta produktsortiment. Utställningsytorna kommer därför medvetet att begränsas. Det kommer finnas utrymme för konferenser och diskussioner samt officiella press- och nätverksevenemang. Som en vidareutveckling av det tidigare klassiska mässformatet riktar sig IAA:s Summit till yrkesverksamma och branschexperter inom mobilitets- och teknikindustrin.

  • Blue Lane: Testspår för hållbar mobilitet
    Blue Lane blir förbindelsen mellan Messe München och stadens centrum och fungerar därmed som ett testspår för hållbar teknik. Blue Lane kommer att integrera biltrafik och lokal kollektivtrafik. Där kommer besökarna själva kunna testa och uppleva nya former av mobilitet och innovativa drivsystem.

  • Open Space: Mobilitetsupplevelser för alla
    Med Open Space kommer IAA 2021 att öppna sitt koncept och vända sig till allmänheten. Välkända platser i centrala München, till exempel Marienplatz och Odeonsplatz, kommer att bli en scen för diskussioner om framtidsvisioner, innovationer och hållbara mobilitetslösningar. Ett varierande program med underhållning och information möjliggör den direkta kontakten mellan konsumenter och tillverkare.

Kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren för mer information:
Som representant för Messe München i Sverige står Tysk-Svenska Handelskammaren till förfogande vid frågor om IAA Mobility 2021 och stöttar intresserade företag till ett framgångsrikt deltagande.