Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn samt Trelleborgs hamn

Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn.

Foto: Trelleborgs Hamn

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

#hejanäringslivet – Trelleborgs Hamn: ”Fokusera på framtiden – historiken kan du bara lära dig av”

2020-05-13

Trelleborgs Hamn AB är Skandinaviens största RoRo-hamn och Sveriges sydligaste hamn med endast 85 km till Tyskland. Det korta avståndet bidrar till frekventa avgångar mellan Trelleborg och de tyska hamnarna. Färjeförbindelserna är en effektiv länk mellan hamnen och de fem hamnar Trelleborg har partnerskap med: Travemünde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda. Vd för Trelleborgs Hamn är Jörgen Nilsson som här ger oss en lägesrapport om företagets verksamhet och berättar hur företaget valt att agera under krisen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Trelleborgs Hamn?

Jörgen Nilsson: Trelleborgs Hamn har haft ett mycket bra första kvartal under 2020 där volymerna har legat på i princip samma nivå som under 2019. Resultatet under samma tidsperiod var mycket bra, 15 procent över budget. 2019 var ett väldigt bra år för oss med ökade volymer, 7,7 procent fler enheter hanterades i Skandinaviens största RoRo-hamn och med ett tillfredställande resultat. Våra utbyggnadsplaner löper på där vi under 2020 kommer att färdigställa byggnationen av färjeläge 13 och 14. Under juni månad kommer vi att deklarera vem som har erhållit kontraktet för att bygga färjeläge 11 och 12, som ska stå klara senast 31 december 2021.

"Vi har valt att inte korttidspermittera personal."

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Vi hade som sagt ett mycket bra första kvartal under 2020, men därefter har vi haft och har stora utmaningar i verksamheten. Vår personbilstrafik har minskat dramatiskt under april månad vilket betyder att vi endast har haft 23 procent av volymen jämfört med samma period 2019. När det gäller fraktvolymer så har den haft en nedgång med 17 procent jämfört med april månad 2019. Vi har valt att inte korttidspermittera personal utan vi jobbar med andra åtgärder inom drifts-, reparation & underhålls- samt personalkostnader. Detta innebär i praktiken att vi exempelvis inte ersätter personal vid frånvaro och att vi enbart utför underhållsarbeten som är nödvändiga för verksamheten. Vi har sedan ett år tillbaka en mycket väl utvecklad modell för lönsamhetsuppfyllning och den har varit oerhört viktig i vårt arbete.

Har du några tips eller lärdomar du vill dela med dig av till andra företag i nätverket?

Min rekommendation är att vara väldigt tydlig i den interna kommunikationen, förklara vilka åtgärder som behöver göras, var transparent samt upprepa budskapen. Var positiv, även i svårare tider finns det positiva händelser som bör ges utrymme i sociala medier. Ha en väldigt nära dialog med kunderna och tänk på att det finns nya affärsmöjligheter även i sämre tider. Fokusera på framtiden – historiken kan du bara lära dig av.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.