Glad flicka på en studsmatta från North Trampoline

Foto: North Trampoline

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

#hejanäringslivet – North Trampoline: ”Oavsett pandemin, sätt kunden först!”

2020-07-07

North Trampoline tillhör den kategori företag som gynnats av pandemin och som upplever en försäljningsökning. För att kunna möta den växande efterfrågan på deras studsmattor har företaget fått nyanställa personal. Olof Eriksson, vd på North Trampoline, ger här sina bästa krishanteringsråd.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur upplever ni den kris vi nu ser i näringslivet?

Olof Eriksson: Man kan nog fastslå att inget bolag är opåverkat i denna kris. Inom North Trampoline tar vi 2020 som ett viktigt läroår för hur man hanterarar en snabbt förändrad bild på marknaden samt vikten av att arbeta upp en bra soliditet för att kunna tackla upp- och nedgångar. När länder stängt ner har det funnits ett behov av att aktivera sig själv och sina barn och då har studsmattan varit ett självklart val hos många. Sverige, som inte har stängt ner lika mycket, har visat en mer traditionell försäljningscykel medan andra marknader i Europa visade på en tydlig positiv effekt utifrån covid-19. Då merparten av våra produkter säljs via e-handel har vi klarat oss utan större operationella ingrepp i verksamheten även om showrooms, aktiviteter och sponsring inte kunnat utföras i den mån vi planerat.

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Då vi sett en högre försäljning än planerat har vi behövt rekrytera ytterligare personal till vår Customer Experience-avdelning. Vi har under de senaste två åren arbetat med att standardisera våra interna processer för att kunna arbeta gränslöst mellan våra olika marknader, vilket skapat en högre tillgänglighet mot kunder samtidigt som vi har en högre effektivitet inom organisationen. Detta arbete har varit oerhört värdefullt då vi nu kan balansera efterfrågan oavsett marknad. Vi har också ett fantastiskt team som är hängivna våra kunder som gjort det möjligt att hantera den ökade försäljningen.

North Trampoline startades för att möta ett allt större behov av rörelse och aktivitet hos människor och sedan dag ett har vi haft ett stort fokus på att designa och utveckla de bästa produkterna både när det gäller prestanda och säkerhet. Att satsa på kvalitet har gjort att väldigt många kunder söker upp våra produkter från rekommendation av vänner och grannar. Det gör att vi står stabilare i kriser såsom covid-19 då kunder söker upp oss när de vill ha de säkraste produkterna.

Även om vi behövt göra kortsiktiga justeringar arbetar vi framförallt långsiktigt och metodiskt med utvecklingen av vår verksamhet.

Något budskap, råd eller andra lärdomar som ni vill dela med er av till nätverket?

  • Sätt alltid kunden först! Oavsett om pandemin har hjälpt din verksamhet eller skadat den så tappa aldrig fokus på kunden. Din lojalitet mot kunden kommer skapa lojalitet mot dig, det är en enkel princip att som man sår får man skörda.
  • Att äga sitt varumärke och sin supply chain är otroligt viktigt. Då kan du ta kortsiktiga förluster för att långsiktigt bygga ditt varumärke och du har kontroll på hela värdekedjan. Genom att kapa produktions- och distributionsleden kan du låsa upp kostnader och lägga dessa på en ökad kvalitet och prestanda på dina produkter. Att kapa kostnader genom att äga så många led som möjlighet har möjliggjort oss att erbjuda produkter med en teknikhöjd och prestanda över våra konkurrenter men ändå inom samma prisintervall.
  • Använd lärdomarna utifrån covid-19 och se var bolaget har svagheter. Sätt upp planer för att täcka igen dessa gap.
  • Har du full visibilitet i bolaget och har du upparbetade KPI:er för att kunna ta snabba och databaserade beslut? Då marknaden kan vika snabbt behöver du ha kort responstid för beslutsfattande. Ett ERP-system och fokus på master data kommer möjliggöra snabba beslut utifrån korrekt underlag.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.