Bilden visar en svartvit porträttbild av Charlotta Dahlqvist, COO på Linum, medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren

Charlotta Dahlqvist, COO på Linum.

Foto: Linum

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)
Olika produkter från Linum - bland annat ljusa underlägg för tallrikar och mörka skålar

Foto: Linum

#hejanäringslivet – Linum: "Viktigt att våga ställa om och släppa taget"

2020-09-08

Med helt rätt timing har det svenska designföretaget Linum gjort en stor satsning på e-handel under det senaste året vilket har gett resultat. Under de första två kvartalen 2020 ökade Linums egen e-handel med 85 procent sett mot samma period 2019. Men hur har Linum som företag påverkats av pandemin?

Charlotta Dahlqvist, COO på Linum, ser på krisen som en chans till nytänkande och förändring och ger Tysk-Svenska Handelskammaren en inblick i hur företaget anpassat sin verksamhet.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur upplever ni den kris vi nu ser i näringslivet?

Charlotta Dahlqvist: Vi på Linum har precis som alla andra aktörer i branschen verkligen fått tänka, resonera och agera snabbt. Även om pandemin förhoppningsvis är tillfällig, kan dess närvaro under 2020 påverka oss över en lång tid framöver. Coronas framfart har fått oss att revidera interna sätt att arbeta och verka, men också påskyndat förändringar i vår affärsmodell.

Vi hade redan före utbrottet en digital struktur på plats, men nu blir alla aspekter av vår affär prövade ånyo. Vi vet att det finns kollegor i branschen som är betydligt mer drabbade än vad vi är och vi hoppas å deras vägnar på en snar återhämtning. För egen del fortsätter vi att skapa rätt förutsättningar för ytterligare skärpa online.

Hur anpassar ni verksamheten för att på bästa sätt hålla ut i krisen?

Under våren 2020 arbetade de flesta medarbetare hemifrån, men efter sommaren är vi åter på plats på kontoret. Vi sitter åtskilda med egna kontorsytor för varje medarbetare och äter i vårt stora konferensrum så att det finns gott om luft mellan varje person. Vi har ökat antalet städningar per vecka och ser till så att rutinen med tvättade händer håller i. Vid minsta tecken på sjukdom stannar vi hemma, liksom vid sjuka barn. Utöver det följer vi noga med i den samhällsekonomiska utvecklingen och Folkhälsomyndighetens kommunikation och arbete.   

Något budskap eller lärdomar som ni vill dela med er av till nätverket?

Vi tror att det är viktigare än någonsin att go with the flow. Förändringar kan inträffa på dagen, men också vara långsamma och över tid. Just nu handlar det om att ha djärvheten att själva ställa om, adaptera och släppa taget. Genom att förändra organisation och arbetssätt, anpassa verksamheten och låta bitar som inte längre håller eller fungerar hänga kvar, blir vi förhoppningsvis mer snabbfotade och flexibla.

"I kris tror jag att man kan tappa modet och önska att allting vore som vanligt, men kanske är det egentligen en chans att docka ur gamla förlegade delar och ersätta med något nytt?"

I kris tror jag att man kan tappa modet och önska att allting vore som vanligt, men kanske är det egentligen en chans att docka ur gamla förlegade delar och ersätta med något nytt?

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.