Foto: Flyeralarm

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Flyeralarm: "Utvecklat ett lack som tar bort virus på trycksaker"

2020-06-04

Tyska online-tryckeriet Flyeralarm har som så många andra företag drabbats av krisen i form av intäktsminskning. Samtidigt har omställningen till följd av pandemin medfört en positiv produktutveckling av såväl ansiktsvisir som ett speciellt antibakteriellt lack. Jonas Lambæk Thestrup, vd för den nordiska marknaden, beskriver här hur Flyeralarm anpassat sig till den nya verkligheten och vänt krisen till en möjlighet.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Flyeralarm?

Jonas Lambæk Thestrup: Vi är naturligtvis hårt drabbade som så många andra företag inom den grafiska branschen – och andra branscher med för den delen. Men jag vill fortsatt vara positiv och se optimistiskt på framtiden. Till vår glädje ser vi en mycket positiv utveckling från april till maj för oss. Men marknadsrelaterade aktiviteter är en av de poster där företag främst väljer att spara på sina kostnader, så för oss blir det extra kännbart när företag sparar på sin marknadsföring i form av trycksaker, merchandise eller POS-material. Vi har mycket produktion och stora maskiner i Tyskland, så naturligtvis drabbas vi när de inte kör i samma takt som normalt.

Hur har ni anpassat verksamheten för att hålla ut i krisen?

Vi är ett internationellt företag, så det skiljer sig mycket från land till land hur det hanteras. Eftersom vi har upplevt en betydande intäktsminskning totalt sett nyttjar vi stödpaket där det behövs. Vi har anställda som jobbar hemifrån men vi har även behövt korttidspermittera personal. Lyckligtvis har koncernen en sund ekonomi, så vi har en solid grund att stå på för att kunna överleva den här typen av kris. Jag förväntar mig att vi kommer att stärkas av krisen, delvis på grund av förändrade konsumentvanor. Vi har blivit ännu bättre på online-handel och virtuella möten eftersom omständigheterna har tvingat oss att ändra våra vanor. Naturligtvis är detta en positiv utveckling för oss som Europas ledande digitala online-tryckeri.

Något budskap eller någon lärdom som ni vill dela med er av till nätverket?

Vi har vänt krisen till en möjlighet att utveckla produkter i en ny riktning. Det betyder att vi har utvecklat ansiktsvisir och andra coronarelaterade produkter. Dessutom har vi lanserat ett speciellt antibakteriellt lack som dödar 99,5 procent av alla kända bakterier, virus och multiresistenta bakterier. Det är ett vetenskapligt beprövat lack som förhindrar uppkomsten av bakterier på tryckta produkter – oavsett om det är en produktbroschyr eller ett visitkort.

"För oss är det viktigt att se de möjligheter som uppstår i en dynamisk värld och sedan agera utifrån nya omständigheter."

För oss är det viktigt att se de möjligheter som uppstår i en dynamisk värld och sedan agera utifrån nya omständigheter. Ju snabbare anpassning till en ny verklighet – desto bättre är möjligheterna i framtiden.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.