Seidl, Lucha, Stadter,von Boxberg, DB Schenker

Oliver Seidl, Manne Lucha, Uwe-Karsten Städter och Dorothea von Boxberg.

Foto: DB Schenker

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

DB Schenker hyrde tre passagerarflygplan från Icelandair, tog ut sätena och byggde om dem till fraktflygplan.

Foto: DB Schenker

Fracht von DB Schenker in einem Flugzeug von Icelandicair

Foto: DB Schenker

#hejanäringslivet – DB Schenker: ”Varan hittar alltid vägen till kunden”

2020-05-13

DB Schenker ingår i Deutsche Bahn AG:s globala transport- och logistikdivision och är världens ledande logistikleverantör med 76 000 anställda på 2 100 platser i över 130 länder. Företaget erbjuder alltifrån landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter till lager- och logistiklösningar. Företaget har runt 3 000 medarbetare i Sverige.

Coronakrisen till trots går DB Schenker mycket starkt. Vi blev nyfikna på framgångsreceptet och sökte svaren hos Karsten Keller, CFO för DB Schenker i Europa, tillika styrelsemedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för DB Schenker?

Karsten Keller: Vi finns tillhands för våra kunder och erbjuder full service. Särskilt gällande landtransporter, där vi är marknadsledande och vill expandera ytterligare. Vi har inga inskränkningar avseende våra transporter i Europa, vilket även är centralt för den svenska marknaden och det svenska näringslivet – de kan lita på att vi utför vårt uppdrag till hundra procent. Trots coronapandemin och stängda gränser hittar varan alltid vägen till kunden.

"Det är tack vare våra medarbetares outtröttliga insatser och jag är stolt över att vi trots krisen har en helt intakt operativ förmåga."

Därmed inte sagt att vi inte drabbas av de generella störningarna när det kommer till internationella sjö- och flygfrakter, men det är ingenting unikt för vårt företag. Det gäller för alla företag i branschen. Trots detta hittar vi på grund av vårt nätverk alltid en lösning för våra kunder.

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Under speciella omständigheter måste logistikbranschen vara så kreativ och flexibel som möjligt. Och det har vi lyckats med: Mer än 20 000 medarbetare runt om i hela Europa gick bokstavligen från en dag till en annan över till att arbeta hemifrån. Det fungerade, då vi är både centralt och perifert organiserade och ytterst flexibla. Hur länge det dröjer tills pandemin är över vet ingen i nuläget. Därför skulle jag vara försiktig med prognoser. Vad vi vet är att det är ytterst viktigt att behålla kreativiteten, innovationsförmågan och förmågan till anpassning. Hos DB Schenker står vi mycket väl rustade och vill givetvis ständigt förbättra oss. Coronakrisen medför nya utmaningar för hela branschen som kommer följa med oss under en lång tid framöver.

Vad är din förklaring till att DB Schenker står såpass starkt trots krisen och har du några tips till andra företag?

Ett exempel kan få illustrera vikten av kreativitet och samarbete: När flygbolagens passagerartrafik kollapsade i samband med coronavirusets utbrott hyrde vi tre passagerarflygplan från Icelandair som annars bara hade blivit stående på marken. Vi tog ut sitsarna och byggde om dem till fraktflygplan för att exempelvis på uppdrag av tyska delstatsregeringar kunna transportera medicinsk skyddsutrustning från Kina till Tyskland. Tilliten från tyska staten ger oss naturligtvis ett stort självförtroende i det vi gör. Liknande transporter organiserar vi även för svenska företag. Nyckeln till framgång är att alltid arbeta med kundens bästa för ögonen. Samtidigt medför coronakrisen nya utmaningar för hela branschen som kommer följa med oss under en lång tid framöver, från nya processer på grund av hygienkrav i den operativa och den administrativa verksamheten till nya inslag i försörjningskedjorna och en förändrad medvetenhet hos medarbetare, kunder och samhälle. Våra medarbetare gör dagligen sitt yttersta för att även i dessa utmanande tider erbjuda våra kunder samma service och de mest effektiva lösningarna.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.