Foto: Bosch

Thore Pedersen.

Foto: Bosch

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Bosch: ”Satsa på kommunikation och transparens”

2020-06-15

Produkterna från Bosch finns med oss i såväl bilen, hemmet och på jobbet – av just den anledningen har Bosch klarat sig relativt bra under pandemin. Då mer tid tillbringas hemma har efterfrågan ökat på varor för hus och hem och balanserat för den minskade efterfrågan inom fordonsindustrin. Thore Pedersen, Executive Vice President på Bosch Nordic, ger här en lägesrapport och berättar hur företaget arbetat under krisen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Bosch? Några områden som går bättre än andra?

Thore Pedersen: Vi är i den relativt lyckliga situationen att vår verksamhet står på flera ben. Bosch är aktiva inom olika affärssektorer och vissa områden klarar sig alltid bättre eller sämre än andra. Coronakrisen innebär helt klart utmaningar för oss som leverantör av delar och lösningar till fordonsindustrin och som leverantör av hydrauliska komponenter och produktionslösningar till tillverkningsindustrin. Samtidigt har vi kunnat dra nytta av efterfrågan på de produkter som är avsedda att användas hemma, som till exempel hushållsapparater, trädgårdsredskap och elverktyg för hemmafixaren. Vi ser också möjligheter på vår byggtekniska division vars lösningar kan hjälpa företag och organisationer att upprätthålla en säker miljö för både anställda och kunder, även med hänsyn till de nya utmaningarna som covid-19 innebär.

Hur anpassar ni verksamheten till det aktuella läget? Hur gör ni för att hålla ut i krisen?

I Sverige finns vi på ett antal orter där tillverkningen kunnat fortlöpa som vanligt under hela krisen. Vi har haft tillgång på material för produktionen och efterfrågan på de producerade varorna har inte minskat markant. För vår försäljningsverksamhet har situationen varierat beroende på vilken bransch det handlat om. I de branscher där efterfrågan från kunder minskat och arbetsbelastningen för våra medarbetare avtagit har vi varit tvungna att införa tillfälligt korttidsarbete. Men bortsett från det har vi fortsatt vårt arbete att hålla igång företaget och säkra en hållbar och lönsam verksamhet med sikte på framtiden när krisen är över.

"Vi har främst prioriterat hälsan och säkerheten för våra medarbetare och på de flesta av våra orter har i princip alla medarbetare arbetat hemifrån."

I det avseendet har vi främst prioriterat hälsan och säkerheten för våra medarbetare och på de flesta av våra orter har i princip alla medarbetare arbetat hemifrån.

Något budskap eller någon lärdom som ni vill dela med er av till nätverket? 

Redan i februari började vi med dagliga möten för vårt kristeam – allt för att vara beredda på olika typer av scenarier och tidigt kunna sätta in rätt åtgärder. Här följde vi den rutin med dagliga globala krisgruppsmöten som The Bosch Group införde redan i januari. Vi har försökt att kommunicera och vara transparenta så tidigt som möjligt och så ofta som vi haft information att delge. Det har varit utgångspunkten för att alla ska kunna förstå situationen, bidra med idéer och acceptera genomförandet av åtgärder.


I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.