Bild på containrar

Foto: Frank McKenna / Unsplash

Färsk tysk statistik: Handeln med Sverige starkt framåt

2022-02-23

Efter att 2020 uppvisat den största nedgången sedan finanskrisen har den tyska utrikeshandeln återhämtat sig kraftigt under 2021. Förväntningarna på en skjuts i konjunkturen stärks därtill när landet inom kort häver coronarestriktionerna, även om osäkerheten just nu är stor med tanke på den pågående utvecklingen i Ukraina. Handeln mellan Tyskland och Sverige klarade sig väl under coronakrisen och ökade under 2021 med 14,7 procent. Ryssland var Tysklands trettonde viktigaste handelspartner, strax före Sverige.

Enligt den nyligen presenterade preliminära handelsstatistiken från Tysklands statistiska centralbyrå Statistisches Bundesamt uppgick värdet på den tyska exporten under 2021 till 1375,5 miljarder euro, en ökning med 14 procent i jämförelse med 2020. Värdet på importen steg under samma period med hela 17,1 procent till 1202,2 miljarder euro.

I prognosen i samband med förra årets rapport beräknades den tyska utrikeshandeln ligga på samma nivåer som före krisen senast sommaren 2022. Detta mål har enligt färska siffror från det tyska exportförbundet BGA redan uppnåtts och till och med överträffats. Enligt BGA ger hela utrikeshandeln anledning till tillförsikt, men särskilt importsiffrorna imponerar. Vissa förbehåll levereras dock: Det kan inte förutsättas att utrikeshandeln kommer gå lika starkt framöver, främst beroende på problem inom logistiken, flaskhalsar i utbudet av råvaror och halvfabrikat, höga energipriser samt sist men inte minst risker med anledning av coronaviruset.

Medvind för tysk handel med Sverige

Den sammantagna handeln mellan Tyskland och Sverige under pandemins första år 2020 visade endast en blygsam nedgång i jämförelse med 2019 (- 5 procent). Under fjolåret 2021 ökade handeln med hela 14,7 procent. Värdet på den tyska varuexporten till Sverige uppgick 2021 till 26,6 miljarder euro och varuimporten till 16,9 miljarder euro.

"Med en handelsvolym på sammantaget 43,5 miljarder euro hamnar Sverige på plats 15 i listan över Tysklands viktigaste handelspartner, en plats högre än 2020."

Med en handelsvolym på sammantaget 43,5 miljarder euro hamnar Sverige på plats 15 i listan över Tysklands viktigaste handelspartner, en plats högre än 2020.

Sverige är Tysklands femtonde viktigaste exportmarknad (2020: plats 14). Den tyska exporten till Sverige steg med 14,1 procent 2021.

Sett till importen hamnar Sverige 2021 på plats 20 (2020: plats 19). Uppgången låg på 15,5 procent vilket ger en fingervisning om att produkterna från svenska företag fortsatt är mycket eftertraktade i Tyskland.

Generell uppåtgående trend på de viktigaste marknaderna

Tysklands tre största exportmarknader 2021 var likt föregående år USA, Kina och Frankrike. Under det coronapräglade 2020 föll exporten till USA och Frankrike kraftigt, men förlusterna har i stort sett hämtats hem: I jämförelse med föregående år steg den 2021 för Frankrike med 12,6 procent efter att ha fallit med 14,6 procent året före. Exporten till USA steg med 18 procent 2021, en betydligt högre siffra än tappet 2020. Medan exporten till Kina låg på en stabil nivå genom krisen syns nu ett kraftigt plus (8,2 procent).

Sett till importen utgörs topp tre i likhet med 2020 av Kina, Nederländerna och USA. Att värdet på importen ökat mer än värdet på exporten återspeglas i statistiken, som genomgående uppvisar ett rejält plus: För Kina 20,7 procent, för Nederländerna 21,4 procent och för USA 6,4 procent. Samtliga siffror överträffar importtappet under 2020 med god marginal.

Storbritannien tappar

Däremot tappar Storbritannien: Från att ha varit Tysklands femte största handelspartner 2017 har landet halkat ner till en tionde plats. 2021 minskade handelsvolymen med Tyskland med 4,6 procent i jämförelse med fjolåret.

Se även artikeln om svenska företags marknadsandel i Tyskland jämfört med andra länder