Nils Nilsson på Tysk-Svenska Handelskammaren

Nils Nilsson från Linnéuniversitetet gästade Tysk-Svenska Handelskammaren.

Boklansering: Detta kan du lära dig av entreprenören

2018-03-20

"Entreprenörskap – att se och handla på möjligheter", det är namnet på en ny bok som utkommer i april 2018. Författaren Nils Nilsson, f.d. vicerektor med ansvar för internationalisering och entreprenörskap på Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, forskar och undervisar i ämnet entreprenörskap och innovation och delade under ett frukostmöte på Tysk-Svenska Handelskammaren med sig av sina råd kring hur man lyckas som entreprenör.

Entreprenörens egenskaper efterfrågas inom många organisationer. Utvecklingen inom digitalisering och nya affärsidéer går snabbt och det finns en sund rädsla för att halka efter. De entreprenöriella kvaliteterna kan vara bra att ha inom många områden, inte bara när man vill grunda en startup, menade Nils Nilsson som jobbat för att få in ämnet i alla programmen på Linnéuniversitetet. Men vad är då de typiska egenskaperna för en entreprenör?

– Vi forskare har verkligen sökt efter några tydliga gemensamma egenskaper hos entreprenörer, men det går inte med säkerhet att säga. Däremot har vi lärt oss vad det är som utgör entreprenörskap, sade Nils Nilsson under seminariet. Entreprenörer är väldigt frågvisa, observanta, nätverkar, experimenterar och associerar. Det konstituerar entreprenörens blick.

Utöver det ligger entreprenörernas specialitet och unikhet i förmågan att se och handla på möjligheter:

– De har utvecklat sin ”self-efficacy” och har alltså en större tilltro till sin egen förmåga att göra skillnad i olika situationer. Detta hjälper dem att handla i den entreprenöriella ekonomin som kännetecknas av snabb förändring, hög komplexitet och hög osäkerhet – en osäkerhet som entreprenören är specialist på att hantera och till och med nyttja, enligt Nils Nilsson.

Att få in entreprenöriell spirit i organisationen

Förmågan att kunna hantera denna osäkerhet är idag en utmaning också för större organisationer. Med hjälp av digitalisering kan nya produkter utvecklas men med det måste det skapas nya affärsmodeller som förutser de nya vanorna som produktnyheterna för med sig. För att klara av denna utmaning behövs dynamisk förmåga, kompetensen att ta vara på de möjligheter som finns i förändringar samt en viss entreprenöriell spirit och kultur inom organisationen. Entreprenörskap i ledarskap, kultur och processer är en förutsättning.

– Nu handlar det om förnyelse och innovation i ekonomin. Därför är entreprenörskap mycket viktigare idag än tidigare. Ny teknik skapar möjligheter att designa och implementera affärsmodeller som skapar värde. Att översätta kunskap till affärsmodeller är entreprenörernas uppgift.

Förbättringspotential i Sverige

Sverige anses som ledare inom innovation och ändå pratar man att det behövs mer entreprenörskap. Är vi inte tillräckligt innovativa om man tittar på de många framgångsrika bolagen som växer fram i Sverige?

– Sverige må vara ledande i innovationsrankningar men där mäter man mest vad som satsas på. Tittar man på vad som kommer ut som applikationer, vad som kommer ut på en marknad är vi mer mediokra, enligt Nils Nilsson.

Stockholm är en speciellt stor hub för entreprenörer och idéer men i landet som helhet finns det fortfarande en stor potential att bli bättre på att främja entreprenörer:

– Det entreprenöriella klimatet i Sverige är ännu inte där det borde vara. Vi är lyckosamma med att bygga stora internationella företag men de mindre kommer inte upp på den medelstora nivån.