Gruppen med Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar på studiebesök hos Enercon i Landskrona
En svensk, en företags- och en tysk flagga hos Enercon i Landskrona

Vindkraft – en stor potential inför energimålet 2040

2018-09-21

Landskrona visade sig från sin bästa sida med strålande sol och blå himmel när det tyska vindkraftbolaget Enercon tog emot ett 30-tal av Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag på lunchbesök i produktionsanläggningen i Landskrona hamn den 14 september.

Eva Sjögren, anställd på Enercons försäljningsavdelning i Sverige, inledde med Sveriges mål att ha 100 procent förnybar energi år 2040. Energimarknaden i Sverige består idag av runt 40 procent vattenkraft, cirka 40 procent kärnkraft, 10 procent konventionell värmekraft och drygt 10 procent vindkraft. Här finns alltså en stor potential för ökning av vindkraft men även för solkraft som idag endast står för 0,09 procent av den svenska energiförsörjningen.

Hur ser det då ut i Tyskland? Sedan katastrofen i Fukushima 2011 har landet drastiskt minskat kärnkraftsproduktionen som idag endast står för 12 procent av den totala energiförsörjningen jämfört med nästan 30 procent år 1996. Vindkraften står numera för 16 procent och är den näst största energikällan efter brunkolen som bidrar med 22 procent till den tyska energiproduktionen. Även stenkol och naturgas är viktiga energikällor medan vattenkraft endast står för 3 procent.

Mer vindkraft med fasta tariffer?

Fram till 2017 hade den tyska regeringen ett fast tariffsystem vilket underlättade för vindenergiproducenter att beräkna sina intäkter. Idag gäller istället ett auktionsförfarande som skapar en osäkerhet på vindkraftmarknaden vilket man på Enercon känner av.

Intäkterna för en vindkraftsproducent på den svenska marknaden består av en kombination av så kallade gröna certifikat (elcertifikat), som är en kraftigt minskande del av intäkten, och det rörliga elpriset, som kommer att utgöra huvuddelen framöver. Stigande elpriser samt möjligheten för stora företag att säkra sina elkostnader över väldigt lång tid med så kallade företagsavtal (Corporate Power Purchase Agreements) har skapat ett stort intresse för vindkraften som kommer att växa enormt i Sverige de kommande decennierna.

Enercon satsar inte enbart på att producera vindkrafttorn utan även på att hitta smarta sätt att lagra den producerade energin. Bland annat är man delaktig i Europas största batteriackumulator som kan lagra 10 MW med en batterilivslängd på 15-20 år. Enercon utvecklar också elladdningsstationer där man har flera spännande samarbeten i Europa med nätbolag, tankningsstationer och bilindustrin.

36 000 ton stål och 200 ton färg

Efter presentationen var det dags att, i gula västar och lika färgglada skyddshjälmar, få en guidad tur genom produktionshallarna i Landskrona. Stefan Tonkin, IT-manager på Enercon, guidade genom anläggningen där 170 personer arbetar i två skift. Under 2017 använde man hela 36 000 ton stål och 200 ton färg här.

Enercon erbjuder flera olika modeller av vindkrafttorn där den högsta mäter 159 meter med en diameter av rotorbladen på 141 meter. Varje torn består av två till fem sektioner som kan väga upp till 135 ton per del. De tyngsta sektionerna måste delas i tre delar för att kunna transporteras och lyftas på plats av kranar. Enercons kunder är allt från enskilda bönder till kommuner och företag samt pensionsfonder som vill få tillgång till förnybar energi eller åtnjuta en bra avkastning över tid.

Efter visningen bjöds det på lunch i Enercons matsal innan det var dags att lämna tillbaka hjälm och väst, checka ut hos säkerhetsvakten och åka hem till fredagsmyset.

Mer om Enercon

  • Enercon grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Aurich i Tyskland.
  • 1998 fick företaget den första ordern av vindkraftverk i svensk produktion.
  • Företaget har mer än 20 000 anställda i hela världen samt 144 försäljningskontor i 24 länder.
  • Produktion finns i Tyskland, Sverige, Brasilien, Turkiet, Portugal, Kanada, Frankrike och Österrike.
  • I Sverige finns 16 servicestationer.
  • 170 anställda jobbar vid produktionen i Landskrona.

Kontaktperson

Sophia Loader

Event- och konferensansvarig

Telefon

+46-8-665 18 62