Utlysning för ny omgång av Swedish-German Cleantech Platform

2022-11-18

Vi söker tio svenska bolag inom cleantech som vill ta steget ut på den tyska marknaden!

Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) är ett program som drivs av Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av Energimyndigheten. SGCP är skräddarsytt för små och medelstora företag som har produkter, lösningar eller tjänster (med hårdvara) inom grön energi och energieffektivisering som vill hitta affärsmöjligheter och partners i Tyskland. Varje år ges tio noggrant utvalda innovativa svenska SMF:s möjlighet att delta och utlysningen för nästa omgång av programmet är öppen nu!

Vad du får när du är med i programmet

I programmet ingår två specialdesignade delegationsresor till Tyskland inklusive möten med utvalda aktörer från innovationsekosystemet, studiebesök samt pitcher och individuella affärsmöten med potentiella kunder och partner. Därutöver får varje deltagande företag som förberedelse interkulturell coachning och pitchträning. Deltagandet är kostnadsfritt, du behöver endast stå för boende och resan till och i Tyskland. En passande fackmässa rekommenderas som del av programmet för att accelerera processen ytterligare och en koordinerad samlingsmonter organiseras för gruppen.

Efter deltagande i programmet ska du fått möjlighet att:

  • Utveckla en förståelse för den tyska marknaden, affärskulturen och innovationsekosystemet
  • Bygga upp och utöka ert affärsnätverk utifrån ert företags behov
  • Identifiera prioriterade kontakter och/eller pilotprojektmöjligheter

Krav för att delta i programmet

Förutom de ovan nämnda specifikationerna finns följande krav för att delta i programmet:

  • Marknadspotential i Tyskland
  • Mognad för internationalisering
  • Prioritering av den tyska marknaden
  • Dedikerat deltagande

Planeringen av programmet inklusive mötesbokningarna kräver både finansiella resurser och medarbetarresurser hos Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren. Därför förväntas ett starkt engagemang även från de deltagande företagen. Det största mervärdet med SGCP är de personliga mötena, vilket kräver att minst en representant från företaget är med på plats i Tyskland. Dessutom måste de deltagande företagen också säkerställa att en ställföreträdare finns tillgänglig, dvs. en person som med kort varsel kan hoppa in och ersätta den tidigare anmälda kollegan.

Tidsplan för de planerade aktiviteterna:

1. Kick-off: Presentation av programmet, marknadsinblick,
interkulturell coaching inkl. pitchträning, företagspresentationer

januari 2023

2. Individuella planeringsmöten: Definition av marknadssegment/applikationsområde/nisch,
potentiella partners och kunder,
strategi för marknadsinträdet,
förberedelse av informationsmaterial

februari 2023

3. Webbinarium: Introduktion till delegationsresa I

mars 2023

4. Delegationsresa I

v. 12 (mars 2023)

5. Uppföljning 1: Reflektioner, prioriteringar, nästa steg

april 2023

6. Uppföljning 2: Lägesuppdatering,
planering inför kommande resa

augusti 2023

7. Webbinarium: Introduktion till delegationsresa II

september 2023

8. Delegationsresa II

v. 43 (oktober 2023)

9. Avslutningsworkshop och utvärdering

november 2023

 

Anmälan till 2023 års omgång är nu stängd. 

Har ni några frågor om programmet är ni varmt välkomna att höra av er till Christiane Binsteiner Foberg!

 

 

 

 

Kontakt

Christiane Binsteiner Foberg

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96