Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland – med ny ekonomisk politik

2021-12-07

Tyskland har fått en ny regering, den så kallade trafikljuskoalitionen (”Ampelkoalition”) med – rangordnad efter storlek – socialdemokraterna SPD, miljöpartiet ”De Gröna” och liberalerna FDP. Denna koalition gör kanske inte någon 180 graders vändning i den ekonomiska politiken jämfört med den gamla stora koalitionen, dock handlar det om minst 90 grader om man vill beskriva förändringen lite matematiskt, skriver Hubert Fromlet.

Korrigerad ekonomisk-politisk modell

Allmänt formulerat kan hävdas att den under efterkrigstiden synnerligen framgångsrika ekonomiska organisationsmodellen med namnet ”Soziale Marktwirtschaft” (social marknadsekonomi) inte längre allena definierar den ekonomiska politikens inriktning. Tysklands tre nya koalitionspartier använder numera istället termen ”social-ekologisk marknadsekonomi”.

Därmed kommuniceras visserligen att den ekonomiska politiken ska förbli social och marknadsorienterad – men också miljöhänsyn får stor plats i Tysklands reviderade ekonomisk-politiska modell. I vad mån denna förändring kommer att leda till stigande statligt inflytande i den ekonomiska politiken återstår att se – utan att marknadsekonomin principiellt behöver ifrågasättas. Den nya tyska regeringens miljöpolitiska inriktning framstår dock som avsevärt tydligare än vad som framkom i den svenska regeringsförklaringen.

För att förhindra alltför stora avsteg från marknadsekonomin kommer liberala FDP med stor sannolikhet säga sitt och hålla emot. Samtidigt betyder FDP:s självvalda ”övervakningsfunktion” den största risken för själva koalitionens existens under hela mandatperioden. I dagsläget handlar det emellertid endast om en teoretisk risk.

Hur starkt blir framtidens CDU?

Den nya tyska regeringens framgångar kommer inte enbart vara beroende av väljarnas förtroende för den förda (ekonomiska) politiken utan också av unionspartierna CDU/CSU:s roll och prestationer i den ovana oppositionsrollen. Som en viktig milstolpe måste CDU den 15 och 16 januari nästa år hitta en efterträdare till Armin Laschet. Tre kandidater ställer upp: Den rutinerade och frispråkiga ekonomiexperten Friedrich Merz, utrikesexperten Norbert Röttgen och Angela Merkels närmaste medarbetare och fram till nu minister för det tyska kanslerämbetet, Helge Braun. Merz ses för närvarande som favorit och mest given som kommande CDU-chef genom sin skarpa vältalighet. För Bayerns CSU-ledare och ministerpresident Markus Söder gäller det i sin tur att vinna tillbaka tidigare brett förankrat anseende. På sistone uppfattades han inte som särskilt bra i kampen mot den fjärde coronavågen – trots hårdhänta positioner före valet.   

Politikens inflytande på ekonomin tilltar

Mot bakgrund av de nya förutsättningarna i Tyskland verkar det helt klart att analysen av den tyska ekonomin framöver mer än hittills styrs av politiken. Svenska parter med Tysklandintressen bör ta hänsyn till detta – politiker, företag och prognosmakare. Tyskland är inne i en djup förändringsprocess.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren