Tysk-Svenska Handelskammaren stärker närvaron i västsvenska näringslivet

2020-01-29

Valle Wigers börjar den 3 februari på Tysk-Svenska Handelskammaren i Göteborg för att stötta och utveckla de västsvenska affärsrelationerna med Tyskland. Valle Wigers kommer närmast från Tysklands ambassad i Stockholm, där han ansvarat för pressfrågor.

Det finns över 200 tyskägda bolag i Göteborgsregionen. Omvänt har omkring 250 svenska företag från regionen dotterbolag i Tyskland. Räknar man alla företag som har affärsrelationer med tyska företag är det många fler, vilket ökar behovet av rådgivning och praktiskt affärsstöd i de tysk-svenska affärsrelationerna.

– Vi har känt en ökad efterfrågan på våra tjänster i Västsverige från företag som vill expandera till Tyskland och ett behov av att förstärka vår närvaro och service till nuvarande tyska och svenska medlemsföretag i regionen. Med Valle Wigers knyter vi en Tysklandskunnig person till oss samtidigt som han är hemma i Göteborgsregionens nätverk, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren som har ett 70-tal medarbetare i Sverige.

Tysklandskunnig med rötter i Göteborg

Valle Wigers är född och uppvuxen i Göteborg och flyttade efter gymnasiet till Berlin. Efter avslutad universitetsexamen på Humboldt-universitetet flyttade han till Stockholm och började arbeta på Tyska ambassaden. Han är även verksam som översättare och författare, bland annat till boken ”Berlin stadsdel för stadsdel – En hel guide till en delad stad”. Nu blir han åter Göteborgsbo och kommer att ansvara för att utveckla medlemsnätverket i Västsverige samt vara länk till de många tjänster som Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder tyska och svenska företag.

– De vanligaste frågorna handlar om att hitta affärskontakter, få hjälp med marknadsetablering, skatte-, redovisnings- och juridiska frågor, och inte minst hjälp att uppfylla producentansvaret på den tyska marknaden, säger Ralph-Georg Tischer.

– Jag är glad över att få använda min kompetens kring tyska-svenska affärsrelationer och vill bidra till att öka kunskapen om den tyska marknaden, tyska språket och den tyska affärskulturen i Sverige samt ge stöd till de tyskägda bolagen i regionen, säger Valle Wigers.

Tysk-Svenska Handelskammaren i Göteborg har kontor i DB Schenkers lokaler vid Lilla Bommen.

Kontaktperson

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64