Trög konjunktur i Tyskland

2022-01-14

Tyskland nådde en 2,7-procentig BNP-uppgång 2021, vilket visserligen är en tydlig förbättring jämfört med det av coronapandemin präglade 2020 (- 4,6 procent). I tyska media betonades frekvent att enbart vaccintillverkaren Biontech stått för cirka en femtedel av fjolårets totala BNP-tillväxt. Tillväxtutfallet innebär dock att landets BIP fortfarande inte kommit tillbaka till nivåerna före corona, skriver Hubert Fromlet i en analys av det ekonomiska läget.

Det framstår också som en viss besvikelse att Tyskland avslutade det fjärde kvartalet 2021 negativt jämfört med det tredje kvartalet. Det motsvarar vår tidigare bedömning. Med denna svaga utveckling kommer det också att finnas ett relativt stort statistiskt (tekniskt) överhäng med konsekvensen att även en totalt oförändrad tillväxt under loppet av 2022 jämfört med det fjärde kvartalet 2021 skulle ge en ”automatisk” BNP-tillväxt med 1-1,5 procent under innevarande år.

Det finns således en hel del luft i aktuella BNP-prognoser. Vissa nedrevideringar är troligen i sikte, även med tanke på att även det första kvartalet i år kan ge ett lätt negativt resultat. Det blir med andra ord inte lätt att komma upp till den genomsnittliga BNP-konsensusprognosen på 3,5-4 procent under 2022. Det förutsätter i sin tur en gynnsammare utveckling både vad gäller alla flaskhalsar på utbudssidan och det just nu mycket allvarliga coronaläget.  

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren