Foto: Serge Kij/Flickr.com

Svenska e-handlare brister i att följa tysk lagstiftning

2014-09-23

Många svenska e-handelsföretag som är aktiva på den tyska marknaden är dåliga på att följa tyska lagkrav för försäljning via internet. Det framgår ur en analys av 32 svenska e-handlares tyska nätbutiker som Tysk-Svenska Handelskammaren har genomfört. Även när det gäller språket, betalalternativ och kontaktmöjligheter skulle företagen kunna bli betydligt bättre på att möta sina tyska kunders behov.

E-handeln i Tyskland växer så det knakar. Enligt den tyska branschorganisationen för detaljhandeln, HDE, beräknas e-handelsföretagens omsättning öka med 17 procent i år jämfört med 2013. Totalt spenderar tyskarna nästan 40 miljarder euro på nätet. Denna utveckling medför stora möjligheter för svenska företag att etablera sig i Tyskland och hitta nya kunder där.

Men för att bli riktigt framgångsrik på den tyska marknaden räcker det inte att bara skapa en tysk webbsida och börja sälja sina produkter på samma sätt man gör i Sverige. Det gäller att följa tysk lag och erbjuda köpvillkor som gör att tyska kunder känner igen sig och litar på företaget.

Undersökning av tyskspråkiga nätbutiker

Under sommaren har Tysk-Svenska Handelskammaren undersökt sammanlagt 32 svenska e-handelsföretags tyska webbutiker på kriterier som om de följer lagen och hur väl de har anpassat sig till tyska köpbeteenden. Urvalet gjordes bland medlemmar i Svensk Digital Handel som har blivit certifierade med kvalitetsstämpeln Trygg e-handel.

Undersökningen visar att många av företagen brister när det gäller att uppfylla kraven på information om bolaget. Enligt den tyska lagen för elektroniska medier måste varje webbplats som används i affärsmässigt syfte ha ett så kallat ”Impressum” där man bland annat redogör vad företaget heter, hur det kan kontaktas, vem som är ansvarig företrädare och vilket organisationsnummer det har. Bara 12 av de 32 undersökta företagen hade alla de lagstadgade informationerna på rätt ställe på hemsidan.

– Det är allvarligt att så många inte uppfyller kraven som lagen ställer. I Tyskland finns advokater som är specialiserade på att hitta webbsidor där informationen inte stämmer och som drar de ansvariga inför rätta. Detta kan bli riktigt dyrt för företaget, säger Timo Kabus, ansvarig för e-handel på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Priser redovisas korrekt

Ett annat lagligt krav i Tyskland är att alla varor behöver presenteras med sitt slutpris och momsen måste ingå i detta slutpris. Denna föreskrift är de flesta undersökta företagen bra på att uppfylla. Bara två av 32 hade brister när det gäller prisredovisningen.

För att få tyska konsumenter som nya stamkunder räcker det dock inte att bara uppfylla de lagliga kraven. Även mjuka faktorer som fraktkostnader, betalningsalternativ, kundservice och språket på webbplatsen spelar en avgörande roll för att övertyga potentiella tyska kunder.

– Många tyskar är skeptiska och kritiska konsumenter. Det gäller att göra ett professionellt intryck genom att möta tyskens höga förväntningar på kvalitet och pris. Lyckas man skapa förtroende och trygghet får man trogna kunder som gärna återvänder till butiken, säger Timo Kabus.

Tyska kunder vill känna sig trygga

Undersökningen visar att bara hälften av de undersökta företagen erbjuder betalning på faktura, tyskarnas favoritbetalsätt. Ännu färre har ett tyskt telefonnummer dit kunderna kan vända sig med frågor och klagomål. På en del sidor är översättningen bristfällig, delvis så pass att produktbeskrivningen eller köpvillkoren blir oförståeliga för den tyska konsumenten.


– Det gäller att förbereda sig ordentligt innan man ger sig ut på den tyska marknaden. Ta reda på hur tyska konsumenter e-handlar, vad som lockar dem och vad som gör att de klickar sig vidare. Vi på Tysk-Svenska Handelskammaren har kompetensen för att bidra till en lyckad etablering i Tyskland, säger Timo Kabus.

Kontakt

Ninni Löwgren Tischer

Market Entry & Business Development, Mässor | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 12

Kontakt

Frank Luthardt

Webbredaktör

Telefon

+46-8-665 18 47