Foto: College Degrees360/Sascha Richter/Flickr.com/Rainer Sturm/PIXELIO

Nya regler för e-handeln i Tyskland

2014-07-30

Sedan mitten av juni gäller en ny e-handelslag i Tyskland. Lagen ska bland annat skydda konsumenterna från oönskade extrakostnader vid beställningar över nätet. Dessutom infördes nya regler gällande ångerrätten som i alla fall delvis förenklar för handlarna.

Med lagändringen genomför Tyskland EU:s nya konsumentdirektiv som även Sverige är bundet till. De flesta regler för e-handeln är nu enhetliga i alla 28 EU-medlemsländer. Målet är att den inre marknaden i Europa ska fungera bättre och att konsumentskyddet stärks.

En av de största förändringarna gäller de extrakostnader som konsumenten ska betala utöver produkten eller tjänsten hon eller han planerar att köpa. För att till exempel kunna sälja en extra reseförsäkring, lägga till en bearbetningsavgift eller liknande krävs nu ett meddelande om merkostnaderna samt ett uttryckligt godkännande från köparens sida. Vid försäljning över nätet är det därmed inte längre tillåtet att använda sig av en redan förkryssad ruta som konsumenten förväntas klicka bort när hon eller han inte vill ha den erbjudna tilläggstjänsten.

Svårare att ta ut avgifter för vissa betalsätt

När det gäller betalning får handlaren bara kräva en avgift för ett visst betalsätt om detta orsakar extrakostnader för företaget. Avgiften får dessutom inte vara högre än handlarens verkliga kostnader. Därmed blir det förbjudet att till exempel ta ut höga avgifter för betalning med kreditkort.

Har e-handelsbutiken ett telefonnummer dit kunderna kan vända sig för att få service och information om företaget och dess produkter måste detta nummer gå att nå utan merkostnader. Ett samtal till kundtjänsten får alltså maximalt kosta som ett vanligt telefonsamtal, extra avgifter är förbjudna.

Stora delar av den nya lagen behandlar ångerrätten som nu regleras enhetligt runtom i EU. Därmed försvinner några tyska bestämmelser som delvis varit mer fördelaktiga för konsumenten. Till exempel ska handlaren fortfarande upplysa kunden om hans eller hennes rätt att ångra sig inom loppet av två veckor samt om hur det hela går till. Gör företaget inte det förlängs ångerperioden till den nya gränsen 12 månader efter leveransen. Hittills har det i liknande fall varit möjligt att ångra köpet utan tidsbegränsning.

Meddelande nödvändigt för att ångra ett köp

Nytt är också att konsumenten måste meddela handlaren om han eller hon ångrat sig. Det räcker inte längre att bara skicka tillbaka varan. Från och med nu ska man skriva ett brev, mail eller fax, fylla i ett särskilt online-formulär eller ringa företaget under ångerperioden för att slippa betalningskrav. I tyska medier råder konsumentskyddare kunderna att skicka skriftliga meddelanden för att undvika eventuella tvister.

Har man meddelat att man ångrar sig har man maximalt 14 dagar på sig att skicka tillbaka varan. Handlaren har då också 14 dagar på sig att betala tillbaka pengarna (förut 30 dagar).

Vad gäller portot vid returer är den nya grundregeln att konsumenten ska betala (efter att han eller hon blivit informerat om det vid köptillfället). Hittills har handlaren varit tvungen att stå för kostnaderna när varans värde varit högre än 40 euro. Den gränsen har nu tagits bort men företagen får fortfarande betala portokostnaderna åt sina kunder om de önskar det.

Stora e-handlare fortsätter betala portot

I samband med lagändringen har stora e-handelsbutiker som Amazon, Zalando, Otto, mytoys och tyska H&M meddelat att de kommer att fortsätta stå för portot, som en service för kunderna. Vissa företag vill dock avvakta för att se om den nya möjligheten att ta betalt för portot slår igenom i branschen och eventuellt anpassa sina beställningsvillkor därefter.

Den nya lagtexten innehåller ett färdigt stycke som företag kan använda sig av för att upplysa sina kunder om ångerrätten på ett korrekt och lagenligt sätt. Även som konsument hittar man en mall för hur man ska gå tillväga om man vill ångra ett köp.

Samtliga bestämmelser gäller för övrigt inte bara för e-handel utan för all slags försäljning utanför fysiska butiker. Även företag som säljer via telefon, postorder, dörrförsäljning, på gatan, på resor eller liknande måste följa de nya reglerna. Undantagna är bara privatpersoner som inte bedriver någon näringsverksamhet med försäljningen.

 

Vill du veta mer om hur den tyska e-handelsmarknaden fungerar? Vad du bör tänka på när du planerar en Tysklandslansering? Vad som behövs för att bli framgångsrik? Anmäl dig till vår e-handelsdag den 24 september så får du svar på dina frågor!