Statsminister Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson, Therese Larsson Hultin

Siegfried Russwurm, ordförande för tyska industriförbundet BDI och vice ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren

Jacob Wallenberg, ordförande Investor AB och Svenskt Näringsliv, med statsminister Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson, Jan Brockmann

Ulf Kristersson, Ralph-Georg Tischer, Geschäftsführer der Deutsch-Schwedischen Handelskammer

Statsminister Ulf Kristersson: Ingen slump att Tyskland och Sverige ligger i täten för dagens ödesfrågor

2023-05-05

På Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 4 maj talade Sveriges statsminister Ulf Kristersson om vikten av ett grönare, säkrare och friare Europa. I anslutning följde en paneldebatt med BDI-ordförande Siegfried Russwurm och Investors ordförande Jacob Wallenberg där strålkastarna riktades mot Europas konkurrenskraft. 

Kristersson underströk betydelsen av banden mellan Sverige och Tyskland, som sträcker sig tillbaka till medeltiden och idag är starkare och viktigare än någonsin. 

"Tack vare ett dynamiskt handelsutbyte och innovationer i toppklass har Sverige och Tyskland skapat marknadsekonomier som är förebilder i hela världen."

– Handeln mellan våra länder går tillbaka flera hundra år och har alltid vittnat om att den fria rörligheten gör livet bättre för ländernas medborgare. Tack vare ett dynamiskt handelsutbyte och innovationer i toppklass har Sverige och Tyskland skapat marknadsekonomier som är förebilder i hela världen. Därför är det inte heller en slump att vi ligger i täten när det handlar om dagens ödesfrågor, nämligen geopolitiska utmaningar, klimatkrisen och den digitala transformationen, sa Ulf Kristersson.  

Kristersson underströk vikten av samarbete i oroliga tider: Kina och Ryssland har imperialistiska anspråk och Europa måste visa sig motståndskraftigt och enat. Med nya affärsmöjligheter följer också nya risker. Därför borde Europa bli bättre gällande den fria rörligheten av tjänster och fokusera på framstående företagssamarbeten över landsgränserna, där flertalet tysk-svenska joint ventures tjänar som goda förebilder. Han försäkrade också åhörarna om att Sverige kommer att stötta Ukraina så länge det är nödvändigt.  

Europas konkurrenskraft åter på den politiska agendan 

Till den efterföljande paneldebatten, modererad av Therese Larsson Hultin från Svenska Dagbladet, anslöt Siegfried Russwurm, ordförande för tyska industriförbundet BDI och vice ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren, liksom Investors och Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg.   

Kristersson poängterade att betydelsen av Europas konkurrenskraft har hamnat högst upp på den politiska agendan under Sveriges pågående EU-ordförandeskap och fick medhåll från panelen. Det framgick tydligt att även om Europas krishantering de senaste åren, som präglats av krig och pandemi, visat sig framgångsrik så måste blickarna också riktas framåt och ytterligare fragmentering undvikas. 

"För mig är den pågående utvecklingen en väckarklocka, vi i Europa måste investera betydligt mer i utbildning och forskning."

– Vi måste inse att den globala konkurrensen är här för att stanna. Om inte Europa är på tårna så kommer USA och Kina dra ifrån ytterligare. För mig är den pågående utvecklingen en väckarklocka, vi i Europa måste investera betydligt mer i utbildning och forskning, det är enda vägen att säkerställa konkurrenskraften. Inhemska trösklar måste bort, det är enorma marknader vi tävlar mot, sa Siegfried Russwurm.  

Jacob Wallenberg instämde: 

– Affärsvärlden måste gå i bräschen, samtidigt får vi inte glömma att vi även behöver uttalat stöd från politiskt håll. I den senaste valrörelsen vågade inget parti tydligt visa hur innovativt företagande i Sverige ska främjas, eftersom det inte leder till fler röster vid valurnorna. Detta trots att företagen säkrar lejonparten av statens skatteintäkter. Politiken och näringslivet måste stå enade för att vi inte ska hamna på efterkälken.  

Paneldeltagarna var eniga om att Europa måste matcha USA:s klimatinitiativ IRA, som syftar till att stärka USA:s konkurrenskraft, innovationsförmåga och produktiviteten i industrin. Satsningen har positiva sidor, som att USA visar att klimatet är en nyckelfråga för landet, men Europa måste göra allt som står i dess makt för att mildra risken för att allt fler europeiska företag väljer att genomföra nya etableringar och satsningar där istället för på hemmaplan. Handeln med Kina kommer att fortgå då alternativet att inte ha ett utbyte är så mycket sämre, men det krävs en större europeisk enighet om vilka röda skynken som gäller.  

Ny ordförande vald 

På årsmötet valdes Jan Brockmann, vd för Bosch Home Comfort Group, till ny ordförande. Han efterträder Staffan Bohman, som lämnar posten efter sex år. Från scenen delade Brockmann med sig av sina känslor till den fullsatta salen. 

– Det är ett ärofullt uppdrag som jag tar mig an med stor tillförsikt. De tysk-svenska relationerna är starka och jag ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen som min företrädare har stakat ut. Det innebär att kammaren fortsatt ska ligga i framkant gällande aktuella frågor, med exempelvis fortsatta investeringar inom artificiell intelligens och satsningar på vårt språkinitiativ Deutsch Ditt Val. I mitt ledarskap hoppas jag kunna sammanföra det bästa från tysk som svensk affärskultur, sa Jan Brockmann.