Så drabbas företagen av leveransproblemen

2021-11-17

Komponentbrist och obalans i utbud och efterfrågan präglar läget på marknaderna. Det framgår av höstutgåvan av den tyska handelskammarenkäten AHK World Business Outlook där runt hälften av Tysk-Svenska Handelskammarens deltagande medlemsföretag anger problem i leveranskedjorna som en av de största utmaningarna i verksamheten just nu. Här beskriver företrädare för några företag situationen.

På det stora hela visar AHK-undersökningen på ljusa framtidsutsikter i de tysk-svenska handelsrelationerna, men också att följderna av pandemin fortsatt belastar företagen. För bolagen verksamma i Sverige ligger problem i leveranskedjorna (48 procent) högt på listan över hinder som bromsar verksamheten. Tysk-Svenska Handelskammaren kände några medlemsföretag på pulsen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur påverkar de nuvarande problemen med leveranskedjor och komponentbrist ditt företag och dina kunder?

Ali Mohtarami, Trade Manager på DB Schenker:

– Den globala halvledarbristen är givetvis en otroligt viktig fråga att lösa. När det handlar om sjöfraktsmarknaden upplever vi ett enormt tryck, där utbudet för närvarande inte lyckas matcha efterfrågan. Med pandemins avklingande ser vi nya handelsmönster, exempelvis ökad e-handel, vilket för med sig en rad utmaningar och långa ledtider. Fraktnivån är skyhög och efterfrågan på fartyg och containers likaså. När Kina under pandemin stängde ner med mycket kort varsel sjönk kapaciteten på marknaden, men nu behövs den igen. På många sätt är det en marknad i obalans, företagen får inte hem godsen på grund av flaskhalsar, vilket naturligtvis oroar så här inför julhandeln.

Helena Svensson, Region Account Manager Automotive på DB Schenker:

– Vi drabbas som alla andra i branschen av kapacitetsbristen, främst från Asien. Fraktpriserna har skjutit i höjden. Det innebär att våra kunder drabbas dubbelt genom både högre priser och längre leveranstider. Det gäller att ha bra framförhållning, planering, prognoser och ett tätt samarbete för att få leveranskedjan att fungera. Troligen kommer kapacitetsbristen att ligga kvar en bra bit in på 2022, kanske får vi leva med den hela året. Om en fabrik tvingas stänga, helt eller något skift, drabbas vi indirekt då vi får färre inleveranser och därmed går miste om intäkter. Men naturligtvis är det tuffast för biltillverkaren. Jag tror att våra kunders leveranskedjor kommer att förändras i framtiden. Långa kedjor är sårbara. Det kommer bli mer sourcing närmare geografiskt: i Europa eller till och med i samma land som företagen har sin produktion. Man kan också tvingas till större buffertlager för att kunna säkerställa sin produktion.

Knut Omholt, marknadsanalyschef på Södra Cell International:

– Vi verkar på den internationella marknaden även om Europa är huvudmarknaden. Under året har logistikproblem i olika varianter varit den största utmaningen, med allt från chaufförsbrist generellt i Europa och speciellt i Storbritannien till begränsningar och förseningar i containertrafiken till och från marknaderna i Asien. Det råder brist på containrar på rätt ställe och covidpandemin har reducerat kapaciteten på hamnsidan i flertalet större hamnar, vilket gör att containerskepp får ligga och vänta på lossning och lastning.

Ann Berglund, press- och kommunikationschef på DHL Express:

– Sedan början av den globala pandemin har vi varit fullt operativa men har justerat verksamheten i vårt globala nätverk för att anpassa oss till ny utveckling, lagkrav och ständiga förändringar i kapacitet och efterfrågan. I nuläget har vi tillfälligt lagt till en extra transitdag mellan Sverige och Tyskland, vilket innebär att våra expressförsändelser normalt levereras inom två arbetsdagar. Extra dagar kan tillkomma för avlägsna områden.

Marcus Thomasfolk, kommunikationschef på Volkswagen Sverige:

– När corona utbröt minskade bilförsäljningen i världen och produktionsplanerarna drog också ner sina prognoser. Det gjorde därmed även våra underleverantörer, exempelvis de som tillverkar halvledare, vilka behövs i många elektroniska produkter, däribland bilar. När sedan efterfrågan återhämtade sig snabbare än man trott kunde halvledartillverkarna inte möta den ökade efterfrågan. Fler coronautbrott samt även naturkatastrofer i länder där halvledarna tillverkas gjorde inte saken bättre. Det här har fått till följd att flera bilmodeller inte kunnat produceras i den takt vi önskat och därmed inte kunnat möta den höga orderingången vi haft och har. I förlängningen har vissa kunder fått klart längre väntetider på sina beställda bilar. Vi ser tecken på en återhämtning nu under fjärde kvartalet men förseningarna kommer sannolikt att dröja sig kvar en bit in på nästa år.

Staffan Ring, försäljningschef för den svenska verksamheten hos Flyeralarm:

– Obalanser på marknaden när det kommer till utbud och efterfrågan drabbar även vårt företag. Framöver ser vi bland annat en kommande prisjustering på papper, förmodligen runt årsskiftet, men det är svårt att sia om hur hög denna blir. Vi förväntar oss också en brist på aluminium, som behövs i rollups. Under lång tid var efterfrågan låg. Nu när alla börjat handla igen har leveranskedjorna inte hunnit ikapp, en erfarenhet vi delar med många andra branscher. Som en stor kund till pappersleverantörerna är det av avgörande vikt att säkra leveranser, vilket vi kommer att lyckas med eftersom vi planerat väl.

Jeanette Smårs, Sverigechef på Grohe:

I dagsläget ser vi en enorm efterfrågan på våra produkter. Vår ambition är därför att arbeta så nära våra leverantörer som möjligt för att effektivisera processen i leveranskedjorna. Det kan uppstå alla möjliga situationer i leveranskedjan, allt från uteblivna leveranser till kapacitetsbrist. Vi försöker därför ha en god kommunikation med våra samarbetspartners för att minimera risken att situationer som dessa uppstår.