Foto: Ciclismo Italia/Simon Law/Robert Scoble/Flickr.com

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2018

2018-05-04

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni läsa om viktiga hållpunkter gällande de nya WEEE-kraven i Tyskland, nya regler gällande rapportering av trä i Norge samt andra aktuella och intressanta nyheter.

EU presenterar nyheter

Som en del i strävan mot att omvandla EU:s ekonomi till att bli mer hållbar och att implementera planen om cirkulär ekonomi, så är EU på väg att anta ett antal nya åtgärder. Nyheter i reviderade upplagor av den europeiska avfallsriktlinjen och den europeiska förpackningsriktlinjen står på tur att implementeras, där man den 16:e april kommer rösta igenom dessa formellt i EU-parlamentet. Båda nya riktlinjerna kommer att höja återvinningsmålen för olika sorters avfall. Bland annat siktar man på till år 2030 återvinna 70 % av alla förpackningar som avsätts i de olika medlemsstaterna och framför allt gällande plastförpackningar vill man även till 2030 se en höjning till att 55 % av alla dessa ska återvinnas. Principiellt ska medlemsstaterna fram tills 2024 ha implementerat det utvidgade producentansvaret för alla typer förpackningar och ha inrättat system för att kunna hantera detta.

Källa: Der Grüne Punkt

Nya WEEE-krav i Tyskland från sommaren 2018

Implementeringen av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) har genomförts i EU, vilket ställer nya krav på svenska exportföretag. I flera länder har arbetet påbörjats med att göra om dagens tio produktkategorier till sex. I Tyskland är det nu klart hur produktklassificeringen ska ske från och med den 15 augusti 2018. Numera innefattas samtliga elektriska och elektroniska produkter enligt det så kallade open scope-konceptet. Detta innebär att även möbler och kläder med en elektrisk funktion kan behöva registreras och redovisas.

Det är viktigt att känna till att företag, deras produkter och varumärken måste vara korrekt registrerade för att kunna marknadsföras och säljas. Kom ihåg att producentansvaret berör den svenska exportören som avsätter varor i Tyskland. Detta innebär att flera tusen företag måste genomföra denna process under 2018 och enligt det tyska WEEE-registret måste totalt 39 000 produktregistreringar ses över. Handläggningstiden kommer att vara lång (upp till 12-15 veckor) och registret ger inte något tidsuppskov.

Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt en handlingsplan med olika deadlines där företag kan få en bra överblick över allt de behöver veta om den nya lagstiftningen ElektroG och den aktuella produktklassificeringsprocessen. För att ta del av handlingsplanen och få mer information, klicka här.

Återvinningsbar HDPE för tvättmedel i Tyskland

Sedan december 2017 produceras alla 1,5 liter flaskor med tvättmedlet Perwoll från företaget Henkel med 20 % återvunnen HDPE. Efter ett lyckat pilotprojekt med 60 000 producerade flaskor år 2016, så är man nu på god väg att slå ett lyckat slag för en hållbar förpackningsutveckling.  För att minska på avfall, så arbetar förpackningsutvecklarna hos Henkel på att få fram intelligenta förpackningslösningar med en så liten insats av material som möjligt. Fram till 2020 har man bland annat satt upp mål att generellt minska på förpackningsvikter för sina produkter och till en högre grad använda återvunnen PET och aluminium i flaskor och burkar.

Källa: Verpackungsrundschau

Nya priser hos Recser i Finland

Den finska producentsammanslutningen för batterier, Recser OY, har presenterat nya priser för bärbara batterier och ackumulatorer som kommer gälla från och med 01.07.2018. Priset för alkalibatterier sänks bland annat från 0,60 EUR/kg till 0,55 EUR och även priset för litiumbatterier har sjunkit från 2,3 EUR till 1,50 EUR/kg.

Källa: Recser

Grønt Punkt Norge inför avgift för träemballage

I ett utskick till sina kunder meddelar nu Grønt Punkt Norge att träemballage som avsätts på den norska marknaden ska rapporteras från och med den 1. Juni 2018. I samband med detta grundar Grønt Punkt ett separat returföretag för träemballage, kallat Treretur AS.
Avgifterna för de olika sorterna av träemballage kommer bli enligt följande i norska kronor:

Återanvändbara emballage i trä – 0 öre/kg
Engångsemballage i trä – 3,122 öre/kg (4 öre/kg fr.o.m. 1/9 2018) 

Under återanvändbara emballage innefattas EU-pallar. I övrigt meddelar man även att det ska vara möjligt att rapportera emballagen i styckantal.

Källa: Grønt Punkt Norge

Hälften av alla köpta batterier försvinner i Österrike

Enligt en studie i Österrike så lämnar enbart 56 procent av österrikarna in sina köpta batterier till återvinning. I slutändan innebär detta att knappt hälften av de totalt 4000 ton batterier som varje år säljs i Österrike återvinns på ett riktigt sätt. Studien visade dock på att de tillfrågade ser återvinningen av batterier som något viktigt, men problemet är att en tredjedel inte ens vet var den närmaste återvinningsstationen för batterier finns där de bor.
Detta visar på ett behov av att i allt större utsträckning upplysa befolkningen kring var och hur man ska återvinna batterier och få folk att bli mer medvetna om detta.

Källa: Recyclingmagazin

Ekostar Pak i Serbien presenterar nya priser

Återvinningssystemet Ekostar Pak i Serbien har presenterat nya priser som gäller från den 1:a januari 2018. Ekostar Pak delar in olika materialsorter i sex kategorier: Papper, Plast, Glas, Metall, Trä och övrigt (t.ex. textil och keramik). Alla dessa kategorier har nu fått prisökningar jämfört mot tidigare. Exempelvis kostar plast numera 4,86 serbiska dinarer per kilo att återvinna, vilket motsvarar 0,085 svenska kronor.

Källa Ekostar Pak              

Förbud mot gratis plastpåsar i Polen

Sedan den första januari 2018 har Polen infört ett förbud mot tunnare plastpåsar som ges ut gratis vid kassor i butiker. Denna lagändring till direktivet om förpackningsavfall omvandlar EU-lagstiftning till nationell, polsk lagstiftning och kan ses som en del i EU:s arbete att få ner användningen av tunna plastpåsar inom unionen. Ändringen fastställer också en ny återvinningsavgift till alla som säljer lättviktsplastpåsar, där avgiften ska vara inkluderad i produktens pris från början och inte överstiga 1 PLN.

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45