Martin Kauffner i en av Lidls svenska butiker

Martin Kauffner i en av Lidls 168 svenska butiker

Foto: Lidl

”Kommunikation på samma nivå är en förutsättning för bra ledarskap“

2016-09-15

Ha tilltro till medarbetarna, kommunicera inte uppifrån och ned och ta inte allting på världens största allvar – så präglar årets ledare, Martin Kauffner, årets butikskedja i Sverige, Lidl. I intervjun med Tysk-Svenska Handelskammaren ger Lidls CFO en inblick i sin ledarskapsstil och företagets framtidsplaner i Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren: I maj utsågs du till årets ledare under Retail Awards-galan. Vad skulle du säga kännetecknar din ledarskapsstil?

Martin Kauffner: Det gäller att ställa sig frågan: Vad utgör bra ledarskap? En viktig faktor är säkerligen kommunikation på samma nivå – inte uppifrån och ned. Sedan måste man se till att medarbetarna kan utvecklas. Bara så kan även företaget vidareutvecklas. Dessutom handlar det om att skapa förtroende för varandra. Man måste ta ansvar själv men även delegera uppgifter och ha tilltro till att medarbetarna klarar det. Det hör också till att man tillsammans kan ha roligt på jobbet. Och om jag säger att detta kännetecknar bra ledarskap försöker jag naturligtvis följa det själv så mycket som möjligt. Jag skulle inte påstå att jag gör allting perfekt men jag försöker integrera dessa saker i mitt dagliga arbete.

Du är född i Tyskland och arbetar på ett tyskt företag, men i en svensk miljö i Sverige. Ser du typiskt tyska eller typiskt svenska element i ditt sätt att leda företag och medarbetare?

Man måste alltid anpassa sitt ledarskap efter kulturen man rör sig i. Nu jobbar jag i Sverige och då har jag säkert tillägnat mig olika svenska element. Men utöver det gäller för mig vad som gäller för alla chefer i alla slags företag: Jag jobbar för ett bolag som självt har vissa värderingar som påverkar hur man gör saker och ting. Min ledarskapsstil måste därför inte bara passa till den svenska affärskulturen utan även till Lidl-konceptet och Lidls värdegrund. De fungerar väldigt bra ihop.

På Retail Awards prisades inte bara du utan även hela Lidl – som årets butikskedja. Hur har detta tagits emot inom företaget?

Det har varit en stor glädje för hela företaget. Priset för med sig en viss stolthet. Det är ett bevis på att våra mer än 3 300 medarbetare har gjort ett arbete som kunderna gillar och uppskattar. Såklart firade vi utnämningen ordentligt, inte bara här på huvudkontoret utan i alla butiker, på lagret och våra andra anläggningar. Medarbetarna runt om i landet kunde skicka bilder till oss via sociala medier som vi sedan publicerade på intranätet – så att priset verkligen skulle kännas som ett som hela företaget har fått. Det var viktigt för oss och har mötts av mycket positiva reaktioner av medarbetarna. Utmärkelsen har skapat en enorm energi som man kan känna när man besöker butikerna. Nu tar vi detta och tittar – typiskt Lidl – hur vi kan göra allting ännu lite bättre.

De första åren i Sverige var inte helt lätta för Lidl. Du antydde redan att ni ser priset som ett tecken på att Lidl numera är en etablerad spelare på den svenska marknaden. Hur skulle du beskriva vägen dit?

Kunderna bestämmer själva om de vill handla hos Lidl eller någon av våra konkurrenter. Därför måste vi hela tiden titta på vad kunderna vill ha. Med detta som utgångspunkt har vi jobbat enormt mycket med vårt sortiment sedan vi gick in på marknaden. Sortimentet har blivit mer svenskt och en hel del mera hållbart. Vi har utvecklat ett nytt butikskoncept och satsat på bra reklam- och PR-kampanjer. Vi har helt enkelt gjort vad vi är bra på: att kontinuerligt titta på vad vi har och vad vi kan göra ännu bättre. Vår målsättning är att erbjuda högsta möjliga kvalitet till det bästa priset. Det uppskattar kunderna och det kommer vi att fortsätta med.

Du nämnde det precis: I Lidls sortiment har det hänt en hel del under de senaste åren vad gäller hållbarhet. Vilken betydelse har rättvisemärkta och ekologiska produkter hos Lidl idag?

De har stor betydelse. Kunderna efterfrågar sådana produkter allt mer. Under det gångna året ökade till exempel vår omsättning inom eko-segmentet med hela 60 procent. Det gläder oss och vi vill öka tillväxttakten ännu mer under de kommande åren. Dessutom har vi satt långtgående inköpsmål för certifierade nyckelvaror som kaffe, te, kakao och ägg. Vi samarbetar med globalt ledande organisationer och har satt oss olika tidsgränser från och med när vi endast ska använda certifierade produkter, även som ingrediens. I dessa frågor har vi en klar strategi som i mina ögon är ledande inom livsmedelshandeln i Sverige.

I den tyska pressen har det spekulerats mycket under de gångna månaderna att lågpriskedjor som Lidl vill komma bort från imagen om att "bara" vara "billig". Istället anses man satsa på ett större sortiment, fler dyrare och färska varor och butiker med mer komfort för kunden. Gäller denna strategi även för Lidl i Sverige? Eller hur vill ni vidareutveckla sortiment och butiker?

Vi har nyligen utvecklat ett nytt butikskoncept i Sverige och håller just nu på att införa det i alla våra butiker. Konceptet gör det ännu enklare för kunden att hitta rätt. Men jag håller inte med om att Lidl skulle ha gjort ett radikalt strategiskifte vad gäller butikernas inredning och sortiment. Vi har alltid jobbat på vårt utbud och presentationen och hela tiden vidareutvecklat den. Kundernas önskemål är alltid i centrum. Finns det förändringar som slår väl an är vi snabba med att genomföra dem överallt i företaget. Ett exempel är när vi började erbjuda butiksbakat bröd, det testade vi först i några enstaka butiker. Testet var en succé och då införde vi det snabbt i alla butiker. Så fungerar det med många mindre och större förändringar i våra butiker som vi löpande jobbar på för att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet till bästa pris.

Vilka planer har Lidl i Sverige för de kommande åren? Är det fortfarande kraftig tillväxt som gäller?

Ja, vi ser fortfarande god tillväxtpotential i Sverige, såväl i områden där vi redan är etablerade som på nya ställen. Under de kommande åren planerar vi att kontinuerligt bygga ut vårt butiksnät som just nu består av 168 butiker. Parallellt med det måste vi även utöka vår lagerkapacitet. Därför tillkännagav vi i juni i år att vi kommer att bygga ett tredje centrallager. Det kommer att placeras i Örebro och ska kunna försörja mellan 70 och 100 butiker med varor. För att hålla jämna steg med denna expansion kommer vi dessutom att flytta vårt huvudkontor till en ny, större och miljövänligare fastighet i Järfälla utanför Stockholm om några år. Totalt planerar vi att investera omkring 3 miljarder kronor i Sverige under de kommande tre åren.

Sedan i våras är Lidl Sverige en av Tysk-Svenska Handelskammarens Premiumpartner. Varför bestämde ni er för detta partnerskap? Och vilka förväntningar förknippar ni med det nu ännu tätare samarbetet med handelskammaren?

Lidl Sverige har nu kommit upp till en företagsstorlek där vi menar att premiumpartnerskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren helt enkelt hör till. När man tittar på vilka andra företag som är Premiumpartner vill och borde vi också vara en del av denna grupp. Dessutom ser vi många möjligheter för goda samarbeten i framtiden. Vårt partnerskap vid handelskammarens evenemang i Almedalen i somras var en bra start, fler samarbeten kommer att följa framöver.