Information om pågående utveckling

2022-03-02

Rysslands krig mot Ukraina, ett orättfärdigt angrepp mot en europeisk stats suveränitet, är inte bara en humanitär katastrof utan leder till långtgående ekonomiska sanktioner mot Ryssland från EU:s sida. Sanktionerna medför också allvarliga och oförutsedda konsekvenser för våra medlemsföretag och deras anställda.

Genom vårt starka nätverk av partnerorganisationer i Tyskland och Sverige följer Tysk-Svenska Handelskammaren utvecklingen och informerar löpande på denna sida om sanktionerna och hur det tysk-svenska näringslivet berörs av det aktuella läget.

Information om sanktioner och vilka myndigheter som ansvarar i Sverige

Information om sanktioner och vilka myndigheter som ansvarar i Tyskland

Tyska och svenska organisationer som genomför hjälpinsatser i Ukraina

Frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser: