En laptop, en mobil, ett block och en mugg på ett skrivbord

Home office day – en ny trend i Tyskland?

2018-11-13

Fler och fler tyska företag gör distansarbete möjligt för sina anställda. Enligt en studie från det tyska institutet för arbetets framtid (IZA) jobbar idag runt 38 procent av de anställda i Tyskland regelbundet eller åtminstone ibland hemifrån, åtta procentenheter mer än under det senaste året. Denna nya arbetskultur innebär förmåner för de anställda och konkurrensfördelar för företagen men även utmaningar för båda sidor. Är den nya trenden med en särskild ”jobba hemifrån-dag” en lösning som passar alla?

När Tysk-Svenska Handelskammaren kontaktar medlemsföretag och samarbetspartner i Tyskland blir det tydligt att många väljer att jobba hemifrån under sin ”home office day” som ofta är just en utvald dag i veckan. Släppa in hantverkarna, ta hand om barnen eller äldre anhöriga under arbetsdagen, slippa pendla till kontoret, jobba med färre störmoment – enligt IZA-studien nyttjar nästan fyra av tio anställda i Tyskland hemmakontorets fördelar till och från. Betyder det att Europas största ekonomi har tagit nästa steg mot en ny arbetskultur?

– Värderingarna i samhället håller på att förändras kraftigt. Att ha en bra balans mellan arbete och fritid eller frivilliga engagemang blir ännu viktigare. Samtidigt är det tekniskt möjligt att kunna jobba nästan överallt ifrån och när som helst. Det gäller inte bara för klassiska kontorsjobb. Även fjärrunderhåll av hela produktionslinjer är tekniskt möjligt idag, säger Hilmar Schneider, IZA:s vd.

Högre effektivitet på hemmakontoret

Det är inte bara medarbetarna som tjänar på att kunna jobba på distans. Enligt en undersökning från Stanfords universitet är anställda som jobbar hemifrån 13,5 procent mer effektiva än kollegorna på arbetsplatsen då den traditionella kontorsmiljön ofta innebär många störande faktorer. Distansarbete kan därmed vara ekonomiskt fördelaktigt även för arbetsgivaren.

Men hur ser denna arbetskultur med mer frihet för de anställda ut i praktiken? Tysk-Svenska Handelskammaren har talat med några tyska företag om distansarbete. Ett av dem är SAF-Holland, en av världens ledande underleverantörer till tillverkare av tunga fordon med säte i Bessenbach nära Frankfurt, som snart kommer att introducera en ny home office policy. Enligt Thomas Grimm, Vice President Human Resources Group på SAF-Holland, kommer man då att införa en jobba hemifrån-dag i månaden.

– Vår nya home office policy innebär att våra medarbetare inom administrationen kan arbeta hemifrån en dag per månad. Det kallar vi för ”home office day” som dock alltid måste vara en fredag och där medarbetaren måste stämma av datumet med sin chef. Sedan får medarbetaren fritt fördela sin arbetstid under denna fredag och är inte bunden av våra vanliga arbetstider, berättar Thomas Grimm.

Bättre balans mellan arbete och fritid

Invest in Bavaria stöder man företag från hela världen som vill etablera sig i den sydtyska delstaten Bayern. Deras anställda har möjlighet att jobba hemifrån upp till en dag i veckan. Veckodagen kan väljas fritt men även här måste man först stämma av med närmaste chef. Marco Tobisch, chef för Invest in Bavaria på Bayern International GmbH, förklarar varför det delstatsägda företaget, som lyder under det bayerska näringsdepartementet, valde att tillåta arbete hemifrån redan för fem år sedan.

– Vårt företag strävar alltid efter att möjliggöra och förbättra en bra balans mellan arbete och privatliv. När vi introducerade distansarbete år 2013 fick anställda bara jobba hemifrån om det fanns sociala skäl som att de tar hand om nära anhöriga eller barn. Det kunde också vara för att underlätta för anställda som kom tillbaka efter en längre tids sjukdom, tillmötesgå personer med funktionshinder eller rent generellt hjälpa våra anställda att bättre kunna förena arbets- och familjeliv. För att möta den ökade efterfrågan utvidgade vi möjligheten till distansarbete till att omfatta alla medarbetare i början av det här året, säger han.

Två av tre anställda deltar

Numera arbetar 68 procent av de anställda på Invest in Bavaria hemifrån då och då. För att bättre kunna bedöma konsekvenserna för organisationen har möjligheten till distansarbete i ett första steg tidsbegränsats till slutet av året.

– Återkopplingen både från våra anställda och från cheferna är mycket positiv. Speciellt komplexa uppgifter som kräver hög och långvarig koncentration kan ofta bearbetas mycket mer effektivt i lugn och ro och utan att bli avbruten hemma. Hittills har vi inte upptäckt några negativa effekter på vår projektverksamhet eller i vår interna och externa kommunikation. Dessa är viktiga insikter, särskilt för cheferna. Tack vare det goda gensvaret har jag tillförsikt för att vi kommer att kunna permanenta våra nuvarande regler kring distansarbete efter årsskiftet, säger Marco Tobisch.

Men det finns även utmaningar med arbete på hemmakontoret, speciellt för tillverkande företag som SAF-Holland.

– Vi har produktion i flera skift och för medarbetarna i produktionen är en home office-dag tyvärr inte möjlig. Den fysiska närheten mellan fabriken och tjänstemännens kontor kan leda till att produktionsarbetarna känner sig orättvist behandlade. Att arbeta hemifrån ses ibland som en extra semesterdag av dessa medarbetare. Denna uppfattning har emellertid också några chefer inom administrationen. Därför har vi en del övertygande internt arbete att göra för att bli av med dessa fördomar, säger Thomas Grimm.

Konkurrensfördel på arbetsmarknaden

SAF-Hollands ledning tar detta arbete på stort allvar då möjligheten till distansarbete kan vara en konkurrensfördel i kampen om att attrahera de bästa medarbetarna. På så sätt kan man positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på marknaden, med fokus på framtiden:

– Jag tror att fler och fler företag kommer att erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån under de kommande åren. Särskilt yngre och IT-kunniga arbetstagare ser det som självklart. Bolag som inte erbjuder möjligheten att arbeta oberoende av tid och plats kommer att bli mindre attraktiva och ha svårt att behålla och hitta nya medarbetare, tror Thomas Grimm.

Att möjligheten att jobba hemifrån och andra familjevänliga erbjudanden ger konkurrensfördelar på arbetsmarknaden understryks även av resultaten från en ny representativ studie som det tyska ministeriet för familjefrågor har beställt och som publicerades så sent som i förra veckan. Nästan 80 procent av de svarande i studien anser att en familjevänlig företagskultur är viktig eller mycket viktig för att en arbetsgivare ska ses som attraktiv.

– Antalet företag som stöder sina anställda i att kunna förena arbets- och familjeliv har ökat under de senaste åren. Det hjälper inte bara familjerna utan även företagen. Familjeorientering i näringslivet är inte längre bara en trevlig gest utan även en nödvändighet för att kunna hitta och behålla kvalificerade medarbetare och vara konkurrenskraftig på lång sikt, säger den tyska familjeministern Franziska Giffey i ett pressmeddelande.