Frau mit Motorsäge, Produkt von Stihl, Mitglied der Deutsch-Schwedischen Handelskammer

Foto: Stihl

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)
Frau mit Akku-Rasenmäher, Produkt von Stihl, Mitglied der Deutsch-Schwedischen Handelskammer

Foto: Stihl

#hejanäringslivet – Stihl: ”Vi har gjort ett fantastiskt bra år”

2020-10-12

Hemmet och trädgården har fått ett uppsving sedan coronapandemins utbrott. För det anrika tyska familjeföretaget Stihl, vars svenska dotterbolag sedan 1987 finns på plats utanför Göteborg, har den ökade efterfrågan lett till att lagerhyllorna ständigt måste fyllas på.

Stihl såg dagens ljus i Stuttgart 1926 och tillverkade till en början kokplattor och tvättmaskiner. Företagets första bensindrivna motorsåg – en tvåmanssåg med en effekt på 6,0 hk och en vikt på 46 kg – presenterades 1929 och sedan dess har just motorsågen varit ”hjärtat” i företaget, även om den blivit betydligt lättare sedan dess. Idag ligger Stihl i framkant när det handlar om att utveckla nya teknologier och allt fler av produkterna går på batteri med sladdlös drift. 

Tysk-Svenska Handelskammaren besökte företaget som levererar motorsågar, gräsklippare, trimrar och mycket annat till både proffs och fritidsanvändare och fick en pratstund med Kjell Svensson, vd för Andreas Stihl Norden AB.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Stihl?

Kjell Svensson: Trots att det har varit ett annorlunda och speciellt år med den rådande pandemin så gör vi ett fantastiskt bra år. Det beror på flera faktorer. Vi var väl förberedda innan säsongen startade vilket gav oss bra förutsättningar att hantera den osäkra situationen som uppstod när pandemin bröt ut. Dessutom gjorde vi en satsning genom att öppna upp för e-handel för samtliga produktkategorier. Sedan årets start har vi lanserat nyheter inom populära produktkategorier som trädgård, konsument och batteriprodukter. Självklart har effekten av att fler stannar hemma och investerar i hem och trädgård påverkat men den tyngsta faktorn är väderförhållandena med sol, regn och gynnsamma temperaturer.

Hur anpassar ni verksamheten till det aktuella läget?

Vi prioriterar hälsa och säkerhet bland våra anställda. Vi satte tidigt in åtgärder för att minska risken för smitta både bland personal som inte har möjlighet att arbeta hemifrån men även för de som har möjlighet till distansarbete. I ett tidigt skede införde vi avstämningsmöten på nordisk och global nivå som arrangeras flera gånger i veckan för att stämma av nuläget och utbyta erfarenheter. På så sätt kan vi analysera olika scenarier, förbereda oss på framtida utmaningar och hitta lösningar innan situationen uppstått. Vi lade även om fokus i vår utbildningsplattform Stihl Academy som riktar sig till våra återförsäljare genom att ställa in klassrumsutbildningarna och öka det digitala innehållet. 

Ett stort fokus lades på vår interna och externa kommunikation som trappades upp. I den interna kommunikationen fokuserade vi på transparens och att förmedla situationen inom företaget, både lokalt och på global nivå. I den externa kommunikationen valde vi att ta ansvar för att uppmana kunder till att handla tryggt och säkert och till att inspirera när många stannar hemma. 

Vi beslutade även att ställa in årets världsmästerskap i extremsporten Stihl Timbersports® som skulle ägt rum för första gången i Sverige. 

Något budskap eller lärdomar som ni vill dela med er av till nätverket?

Transparens i kommunikationen har varit A och O för att undvika frågetecken och minska risken för att sprida oro och osäkerhet bland anställda och externa parter. När smittspridningen var som mest intensiv kommunicerade vi även om vi inte hade någon ny information. 

"Stihl är ett starkt och stabilt familjeföretag som tagit sig igenom många samhällskriser och dragit lärdom av dessa."

Stihl är ett starkt och stabilt familjeföretag som tagit sig igenom många samhällskriser och dragit lärdom av dessa. På så sätt har vi identifierat brister och varit väl förberedda till nästa kris. Det har varit viktigt att gå in med en ödmjuk inställning som vi fortsätter att behålla till dess att pandemin är över. Vi har sett fördelar med att öka dialogen med våra kollegor på andra marknader och att våga be om hjälp. Samtidigt gäller det att våga lyfta blicken, se framåt och se möjligheter. Det digitala fokus som växt fram är här för att stanna och vi har lärt oss att digitala möten är ett intressant alternativ även för framtiden och inte bara ett alternativ under den pågående pandemin. 
 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.