Foto: Pandox AB

Martin Creydt.

Foto: Pandox AB

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

#hejanäringslivet – Pandox: ”Regelbunden dialog med våra partner”

2020-06-08

Som alla hotellfastighetsägare kämpar Pandox med de negativa effekterna av coronapandemin. För att kunna hantera krisen har företaget satsat extra på regelbunden intern och extern kommunikation samt transparens. Martin Creydt, Senior Vice President & Director Property Management International på Pandox, berättar om arbetet.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Pandox?

Martin Creydt: Alla fastighetsbolag som äger hotell, inklusive Pandox, har blivit mer eller mindre drabbade av de negativa coronaeffekterna. Många av våra tyska hyresgäster har givetvis lidit av utraderade intäkter när krav på nedstängning av hotell och flygplatser varit som värst i Tyskland. Lyckligtvis har det tyska ersättningspaketet från regeringen fungerat väl och täckt en bra del av intäktstappet. Pandox har garantihyror i de flesta hyresavtalen i Tyskland, vilket medför en relativt stabil verksamhet trots det exceptionella läget med nedstängda samhällen som covid-19 medfört.

"Vi har nästan dagligen uppföljning med våra hyresgäster."

Hur har ni anpassat verksamheten för att hålla ut i krisen?

Vi har nästan dagligen uppföljning med våra hyresgäster för att veta vad som händer och att de kan betala hyran. Likaså regelmässig dialog med våra banker som behöver veta hur det ser ut på respektive marknader.

Något budskap eller någon lärdom som du vill dela med dig av till nätverket?

Utmaningen har varit att med reseförbud ändå kunna hantera kommunikation internt och externt för alla frågeställningar gällande covid-19. Följaktligen har det varit avgörande att digitala plattformar och verktyg har fungerat. Ett område som vi kunde ha varit bättre på och något vi nu säkrar för framtiden.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.