Stockholm och Patric Palm, vd för Favro.

Patric Palm, vd för Favro.

Foto: Unsplash/Favro

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Favro: ”Vi har större inflöde av nya kunder”

2020-05-13

Favro märker en ökad efterfrågan på företagets plattform för agilt samarbete nu under krisen. De egna medarbetarna uppmanas komma ut och röra på sig i naturen och erbjuds en rad aktiviteter för att hålla teamkänslan vid liv även under distansarbete på hemmakontoren.

Produkten Favro lanserades 2016 och är en molntjänst för planering, dokumentation och agil organisering av arbete i alla typer av team från produktutveckling till marknadsföring. Idag har Favro över 1400 betalande kunder över hela världen – från startupbolag till storföretag.

Bolaget grundades i Uppsala av serieentreprenörerna Hans Dahlström, Erik Olofsson, och dess vd Patric Palm. Till finansiärerna hör bland andra Creandum och Hasso Plattner Ventures. Hasso Plattner är medgrundare och styrelseordförande i SAP. Favro har 22 anställda i Sverige, Vietnam och Ukraina. Man har också en partner på den amerikanska marknaden för att hjälpa storbolag med agila transformationer.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Favro?

Patric Palm, vd: Vi ser att aktiviteten i vår plattform intensifierats och vi har också ett större inflöde av nya kunder som nu behöver jobba hemifrån. Många befintliga kunder har också hört av sig och berättat om hur Favro hjälper dem att klara krisen med bibehållen produktivitet vilket vi tycker är jättekul. Att jobba agilt i hela organisationen, inte bara inom produktutveckling, och att göra det distribuerat var en trend redan tidigare men denna kris har accelererat förändringen. Vi är dock ödmjuka inför att vi och våra kunder är privilegierade som överhuvudtaget kan jobba hemifrån.

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Alla arbetar nu hemifrån och därför satsar vi på att skapa samhörighetskänslan online. Istället för Fredags-afterwork så har vi spel-afterwork online. Vi ser också till att alla får fruktkorgar hemskickade, vi har Favro-bakgrunder för Zoom-möten och vi planerar börja ha gästföreläsare på våra online-fredagsmöten. För att vi ska komma ut i naturen uppmuntras alla anställda att ta foton som vi postar på sociala medier och vi utmanar oss själva att promenera ett visst antal steg varje dag som vi självklart skriver in i vår egen Favro.

"Se inte krisen som något att uthärda utan dra lärdomar och kom ut som en starkare organisation på andra sidan."

Något budskap eller lärdom som du vill dela med dig av till nätverket?

Se inte krisen som något att uthärda utan dra lärdomar och kom ut som en starkare organisation på andra sidan. Som ledare har du nu chansen att bli bättre på att sätta mål på ett sätt som möjliggör team och personer att arbeta mer autonomt. När du formulerar dessa mål (på kort i Favro) blir det än viktigare att vara tydlig kring syfte och hur framgång mäts. För effektiva videomöten har jag två tips. Först, se till att mötets syfte och leverabler tydligt är uttryckt i inbjudan. Särskilt introverta personer vill gärna ha lite tid att förbereda sig. Sedan, under mötet, var en aktiv moderator och se till att alla kommer till tals. Sammanfatta mötet genom att live skriva ner (på Favro-kort) vad som är action-points från mötet så att inte bollar tappas.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.