Mats Jakobsson, vice vd och marknadschef för Benders svenska verksamhet

Mats Jakobsson, vice vd och marknadschef för Benders svenska verksamhet.

Foto: Benders / Hanna Kvist

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)
Flygbild av Benders fabrik

Benders fabrik i Edsvära.

Foto: Benders / Hanna Kvist

Benders takpannor

Foto: Benders / Hanna Kvist

#hejanäringslivet – Benders: ”Det gäller att ligga i takt med tiden”

2020-05-13

Allt började med takpannetillverkning i Edsvära 1960, idag är Benders en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter samt prefab i Norden. Företagets tyska dotterbolag – Benders Deutschland GmbH som i år firar 25-års medlemskap hos Tysk-Svenska Handelskammaren – har sin fabrik i Kritzkow, Laage i Mecklenburg-Vorpommern.

Vi växlade några ord med Mats Jakobsson, vice vd och marknadschef för Benders svenska verksamhet, och fick en inblick i den nuvarande situationen i Tyskland av Kjell Schlichter, vd för det tyska dotterbolaget.

Tysk-Svenska Handelskammaren: När började ert Tysklandsäventyr?

Mats Jakobsson: Vi gick in i Tyskland i samband med den svenska byggkrisen 1990. Det tyska dotterbolaget etablerades 1993 och den snabba och gynnsamma försäljningsutvecklingen resulterade i att en fabrik uppfördes 1998. Idag har vi ca 35 medarbetare i Tyskland och säljer huvudsakligen takpannor och tillbehör norr om en tänkt linje mellan Köln och Dresden. Försäljningen sker genom återförsäljare såsom byggvaruhandeln och takspecialister samt husfabriker. En viss export går också från Tyskland till övriga länder i Europa, främst till Polen och Tjeckien.

"Försäljningen har till och med ökat då många är hemma och passar på att fixa sina hus eller i sina trädgårdar."

Hur går det för er i Tyskland i dessa tider? Har ni anpassat verksamheten med anledning av krisen?

Kjell Schlichter: Coronakrisen har inte föranlett någon större förändring mer än att några av våra anställda numera jobbar hemifrån. Verksamheten i sig fungerar som vanligt och försäljningen har till och med ökat då många är hemma och passar på att fixa sina hus eller i sina trädgårdar. Men givetvis har vi andra utmaningar som vi ständigt måste ta hänsyn till. En positiv sak är vårt medlemskap i intresseföreningen DACHKULT.de, där vi bidrar till att främja arkitekternas fokus på lutande tak igen.

Mats Jakobsson: Efter en flygande start i Tyskland på 1990-talet bromsade användandet in av betongtakpannor i Tyskland och idag kämpar vi mot andra produkter på taket samt platta tak som tagit marknadsandelar. För vår verksamhet är det otroligt viktigt att ha en ”bro” ut i Europa och där spelar Tyskland en central roll. Och vi får nya influenser och lär oss mycket på vägen.

Vad tror ni om den närmaste framtiden för företaget?

Mats Jakobsson: Vi förväntar oss en viss avmattning i höst, men samtidigt ger de underliggande behoven inom byggnadssektorn i Sverige oss en bra grund för att ta oss igenom krisen. Som familjeföretag med stor passion för verksamhetens alla delar kanske vi till och med går stärkta ur den.

Något budskap eller någon lärdom som ni vill dela med er av till nätverket?

Mats Jakobsson: För att kunna möta nya krav och utmaningar gäller det att ligga i takt med tiden. Just nu utvecklar vi vår solcellssatsning. En annan viktig hörnsten är modulgrunder för volymhus samt logistiklösningar som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Vi vill visa att vi tar samtidens viktigaste frågor på stort allvar.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.