En bild på laddsladd samt tecknad person på hög av euromynt

Foto: Markus Winkler/Mathieu Stern/Unsplash

Här är energispartipsen som sänker företagets kostnader

2022-09-28

Alla vill spara energi, men det finns fortsatt en utmaning gällande att faktiskt förändra beteendemönster. Så hur bäst gå till väga? Gör en energikartläggning och titta brett. Se över ventilation, värmelösningar och värmeåtervinning. Här ger några energisparexperter i Tysk-Svenska Handelskammarens nätverk sina bästa konkreta råd.

I hemmet kommer man relativt långt med det kortfattade och tydliga tipset från Frederik Lutz på ERC GmbH, ett tyskt bolag som tar fram lösningar för att undvika och minska utsläppen från förbränningsprocesser: Släck lamporna när rummen inte används eller sänk värmen. Men vad kan företagen tänka på?

Tysk-Svenska Handelskammaren: Att spara energi står högt på agendan nu i vinter. Vilka är ditt företags bästa tips till näringsliv och industri?

Waybler erbjuder molnstyrd elbilsladdning för företag och bostadsrättsföreningar. Företaget har under 2022 etablerat sig på den tyska marknaden.

Maria Swedin, COO:

– Wayblers lösning för elbilsladdning fördelar effekten smart och undviker peakar i elsystemet, vilket många företag har nytt av. Då vi styr laddboxarna effektivt från molnet kan vi anpassa och använda effekten optimalt. Vi garanterar maximalt antal laddplatser på befintlig indragen el och kapar kostnader och tid för installation av laddstationer. 

E.ON Energidistribution ABs verksamhet utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar.

Martin Höhler, CEO:

– 1. Gör en energikartläggning och titta brett. Se över ventilation, värmelösningar och värmeåtervinning med mera. 2. Skapa en handlingsplan och engagera både ledning och medarbetare. Följ upp och återkoppla resultaten, här kan Eons ”Navigator” (kostnadsfri tjänst för företagskunder i våra nät) vara till hjälp. 3. Undersök möjligheten att flytta last från höglasttimmarna, tidig morgon och sen eftermiddag/tidig kväll. Starta energikrävande maskiner sekventiellt för att kapa effekttoppar.

Bright Energy skapar digitala tjänster som hjälper företagen att förstå, kontrollera och styra sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan.

Patrik Larm, CRO: 

– Vår lösning hjälper exempelvis företag att ta ett helhetsgrepp om hur fastigheter används. Ofta står kontor tomma med full belysning och ventilation på, vilket är enkelt att påverka om data finns. Här kommer också smart styrning av elbilsladdning, värmepumpar samt våra hem in i bilden. En större förståelse för vår konsumtion krävs, framför allt hur vi kan påverka energianvändningen genom automation. Sammanfattningsvis handlar det om att skjuta förbrukningen till bättre timmar på dygnet. Att prognostisera användning och visa vad en förändring skulle resultera i kan man ta till sig och agera på. Uppvärmning är ett bra exempel. Genom att sänka temperaturen 1 grad sparas cirka 5 procent energiförbrukning.

Airwatergreen tar fram produkter för företags luftavfuktning och luftbehandling för att skapa rätt inomhusklimat.

Bo Tiderman, CEO:

– Minska på uppvärmningen i lokaler som sällan används men se till att säkra inomhusklimatet med en luftavfuktare som är lika effektiv vid låga temperaturer. Utan avfuktare finns det en risk för fuktskador. 100-tals svenska kyrkor använder idag våra luftavfuktare på detta sätt och sänker sin elförbrukning med runt 80 procent. Industrier som idag använder luftavfuktare eller andra klimatlösningar bör se över hur innovativ teknologi kan sänka elförbrukningen, men även effektbehovet.