Pappersförpackningar i transportbilen. Bild: Claudio Schwarz / Unsplash

Foto: Claudio Schwarz / Unsplash

Förpackningar i Tyskland – viktiga ändringar i registreringsplikten

2022-05-19

Som en del av den nya tyska förpackningslagstiftningen kommer det nu ytterligare krav avseende registrering och redovisning. Från 1 juli 2022 måste samtliga företag som i kommersiellt syfte marknadsför förpackade varor på den tyska marknaden registrera alla typer av förpackningar hos det centrala förpackningsregistret (Zentrale Stelle) via Lucid-portalen.  

– Det är en omfattande och betydande förändring, eftersom även exempelvis transport- och industriförpackningar, som tidigare inte haft någon registreringsplikt, omfattas av de nya kraven, säger Johan Uhlin, avdelningschef för miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren.

 

Högre krav också för serviceförpackningar

Vidare kommer alla företag, som marknadsför och säljer varor och tjänster i Tyskland via e-handelsplattformar, vara skyldiga att registrera sig hos Zentrale Stelle före den 1 juli och e-handelsplatser har en skyldighet att kontrollera att säljarna har implementerat registreringskraven och är med i systemet.

Även för så kallade serviceförpackningar medför den nya lagstiftningen högre krav på registrering. Företag som köper sina ofyllda serviceförpackningar från en leverantör eller grossist och redan har betalt återvinningen av sina förpackningar ska också registrera sig i Lucid.

Dokumentation krävs

Från och med den 5 maj 2022 är det möjligt att registrera sina uppgifter i det centrala förpackningsregistret via Lucid-portalen och senast den 1 juli 2022 måste detta vara klart.

Information om registreringsprocessen följer, men från och med den 15 maj 2023 ska statliga myndigheter kunna begära in dokumentation från tillverkare och distributörer för föregående år på de transport- och industriförpackningar som släppts ut på marknaden, tagits tillbaka och återvunnits.

Källa: Zentrale Stelle Verpackungsregister

Kontakta gärna oss för mer information. 

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46