Soptunnor för återvinning på rad

Foto: Nareeta Martin / Unsplash

Enhetlig EU-märkning av förpackningar kan bli verklighet

2022-06-28

I samband med revideringen av EU:s "Förpacknings- och förpackningsavfallsdirektiv" diskuteras nu införandet av ett gemensamt europeiskt märkningssystem, vilket ska leda till ökad källsortering runt om i Europa. 

Idag finns det inget gemensamt europeiskt märkningssystem som visar konsumenterna hur de ska källsortera förpackningarna, däremot otaliga symboler i olika länder. Undantaget är de nordiska länderna som har harmoniserat sina märkningssystem så att det nu finns mer eller mindre en gemensam standard, som är lätt för både konsument och producent att förstå.

I samband med förpackningsavfalls- och hållbarhetsforumet i Bryssel tidigare i år tittade man på det nordiska märkningssystemet i samband med diskussioner om harmonisering av märkning i Europa och det finns planer på att implementera ett EU-system utifrån den nordiska märkningen.

EU överväger också att ändra direktivet till en förordning. Om det godkänns kommer det inte att finnas utrymme för nationella anpassningar då en förordning åsidosätter nationell lagstiftning och är giltig från det att den införs. För stora internationella varuproducenter skulle en harmonisering innebära en unik möjlighet att ge konsumenterna tydliga råd om rätt källsortering, över alla landsgränser. Flertalet studier har visat att en tydlig märkning ger goda resultat i form av en ökad källsortering vilket i slutändan är positivt för miljön.

Källa: Grönt Punkt Norge, Take-e-way, sopor.nu

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46