En bild på en jordglob.

Foto: Calvin Hanson / Unsplash

Debattartikel i Dagens Nyheter: "Bättre kunskaper i tyska bra för ekonomin"

2022-07-10

Sverige håller på att dräneras på tyska språkkunskaper. Det är dags att ta problemet på allvar och lyfta de ekonomiska konsekvenserna och öka medvetenheten kring hur viktig relationen till Sveriges största handelspartner faktiskt är. Ytterligare forskning om flerspråkighetens betydelse för ekonomin och innovationsförmågan skulle kunna öka engagemanget för tyska språket i skola, näringsliv och samhälle, skriver Handelskammarens ordförande Staffan Bohman och seniorrådgivare Hubert Fromlet i en debattartikel som publiceras i Dagens Nyheter den 9 juli 2022

 

Staffan Bohman

ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

Hubert Fromlet

seniorrådgivare i ekonomiska frågor på Tysk-Svenska Handelskammaren och professor vid Linnéuniversitetet

 

 

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64